Test-Drive-Home Μισοτελειωμένο
ΕΡΩΤΗΣΗ
Διασταυρώσεις Γενικά.

Διασταύρωση είναι η περιοχή όπου συναντώνται δύο ή περισσότεροι δρόμοι. Οι διασταυρώσεις μπορεί να έχουν ποικίλα σχήματα:

Απλή ή Συνθετη διασταύρωση - Κυκλικος κομβος

 • Απλή διασταύρωση, όπου συναντώνται δύο δρόμοι.
 • Σύνθετη διασταύρωση, όπου συναντώνται τρεις ή περισσότεροι δρόμοι.
 • Κυκλικό κόμβο, δηλαδή μια σύνθετη μορφή διασταυρώσεως με ειδική διαμόρφωση, όπου συναντώνται τρεις ή περισσότεροι δρόμοι. Ο κυκλικός κόμβος λειτουργεί και ως μειωτής ταχύτητας των οχημάτων.
Πλησιάζοντας σε μια διασταύρωση πρέπει να ελέγξετε διαδοχικά:
 • Πίσω (ώστε να μην ξαφνιάσετε τον οδηγό, που σας ακολουθεί, με ένα πολύ απότομο φρενάρισμα).
 • Αριστερά (τα οχήματα που έρχονται από τα αριστερά είναι τα πρώτα, με τα οποία κινδυνεύετε να συγκρουσθείτε).
 • Δεξιά (τα οχήματα που έρχονται από δεξιά έχουν κατά κανόνα προτεραιότητα).
Φθάνοντας στη διασταύρωση πρέπει συνεχώς να αναρωτιέστε:
 • Έχω το δικαίωμα να στρίψω;
 • Ποιος έχει προτεραιότητα;
 • Ποια είναι η ορατότητα;

Επικίνδυνη ζώνη σε διασταύρωση.

Συνεπώς, πρέπει να προσαρμόσετε την ταχύτητά σας και, ενδεχομένως, να φρενάρετε για να ελαττώσετε ταχύτητα ή ακόμη, εφόσον είναι αναγκαίο, να ακινητοποιήσετε το όχημά σας.
Σε περίπτωση που αντιληφθείτε κίνδυνο ατυχήματος και μόνον τότε μπορείτε να προειδοποιήσετε με φωτεινές προειδοποιήσεις ή με τη βοήθεια της κόρνας.
Σε κάθε διασταύρωση υπάρχει μια επικίνδυνη ζώνη ανεξάρτητα από την πορεία που θα ακολουθήσετε. Το μήκος της επικίνδυνης ζώνης, δηλαδή του χώρου του οδοστρώματος, μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να προκληθεί σύγκρουση με όχημα κινούμενο στο δρόμο που διασταυρώνεται με τον δικό σας, ποικίλλει ανάλογα με:

 • Την ταχύτητα των οχημάτων που κυκλοφορούν στη λωρίδα προτεραιότητας και την απόστασή τους.
 • Τις δυνατότητες επιταχύνσεως και τον τύπο του οχήματός σας (επιβατηγό, βαρύ φορτηγό, μοτοσυκλέτα).
 • Την κατάσταση της οδού και του οχήματος.
Αν κινείσθε σε ευθεία τότε η επικίνδυνη ζώνη είναι το μέρος του οδοστρώματος που εικονίζεται με κόκκινο χρώμα.
Η επικίνδυνη ζώνη τελειώνει όταν το πίσω μέρος του οχήματός σας εξέλθει από τον κάθετο δρόμο.
Εάν στρίβετε, η επικίνδυνη ζώνη στην οποία θα κινηθείτε μέσα στη διασταύρωση είναι σαφώς μεγαλύτερη.
Η επικίνδυνη ζώνη τελειώνει όταν το όχημά σας αποκτήσει ταχύτητα ανάλογη με αυτήν των οχημάτων που κυκλοφορούν στη λωρίδα, στην οποία θα εισέλθετε.

Είσοδος σε διασταύρωση με πυκνή κυκλοφορία.

Σε διασταύρωση με πυκνή κυκλοφορία δεν πρέπει ποτέ να ξεκινάτε, αν υπάρχει κίνδυνος να ακινητοποιηθείτε μέσα σε αυτήν ή να παρεμποδίσετε την κυκλοφορία.
Υπάρχει περίπτωση σε μερικές διασταυρώσεις να συναντήσετε διαγράμμιση με εγκάρσιο σταυρωτό δίκτυ κίτρινου χρώματος.
Απαγορεύεται να σταματήσετε σε αυτήν τη διαγραμμισμένη περιοχή.

Κανόνες διελεύσεως από διασταυρώσεις ανάλογα με τη σηματοδότηση ή τη σήμανσή τους. Κινούμενοι στο οδικό δίκτυο θα βρεθείτε σε:

 • Διασταυρώσεις χωρίς σήμανση.
 • Διασταυρώσεις με σήμανση.
 • Διασταυρώσεις με φωτεινή σηματοδότηση.
 • Διασταυρώσεις με ρύθμιση κυκλοφορίας από τροχονόμο.


Απότομο φρενάρισμα ή Σύγκρουση.

Σε περίπτωση βίαιου φρεναρίσματος ή συγκρούσεως σε κάποιο εμπόδιο, οι επιβάτες που δεν φορούν ζώνες ασφαλείας, θα εκτοξευθούν επάνω στο τιμόνι, στον ανεμοθώρακα ή στο αμάξωμα. Χρήσιμο είναι να γνωρίζετε ότι σε περίπτωση ατυχημάτων με ταχύτητες επάνω από 30 km/h, αν δεν χρησιμοποιείτε ζώνη ασφαλείας, κατά κανόνα το αποτέλεσμα είναι σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
Οι ρυθμίσεις του Κ.Ο.Κ.: η χρήση της ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική τόσο για τον οδηγό, όσο και για κάθε επιβάτη, μπροστά ή πίσω, του οποίου η θέση έχει ζώνη ασφαλείας. Όλα τα επιβατηγά αυτοκίνητα και τα μικρά φορτηγά μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους μέχρι 3.500 kg, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα.
Επί πλέον, τα επιβατηγά αυτοκίνητα που τέθηκαν σε κυκλοφορία στη χώρα μας μετά την 1-1-1993 ή θα τεθούν στο μέλλον, επιβάλλεται να είναι εφοδιασμένα με ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα. Επιβάλλεται επίσης να γνωρίζετε, ότι, για λόγους ασφαλείας των επιβατών που μεταφέρετε, οφείλετε να τοποθετήσετε ζώνες ασφαλείας και στα πίσω καθίσματα, σε όσα οχήματα δεν έχουν.
Η χρήση της ζώνης: τραβήξτε τη ζώνη πάνω από το σώμα σας, προσέχοντας να μην έχει μπερδευτεί. Τοποθετήστε τη μεταλλική πλάκα ασφαλείας μέσα στη σχισμή του μηχανισμού που βρίσκεται δίπλα σας. Καθώς αυτή εισέρχεται και ασφαλίζει πρέπει να ακούγεται καθαρά ένας μεταλλικός ήχος («κλικ») ένδειξη ότι έχει ασφαλίσει.
Βεβαιωθείτε πάντως ότι η ζώνη έχει απολύτως ασφαλίσει. Για να τη λύσετε πατήστε το κόκκινο κουμπί του μηχανισμού, οπότε η ζώνη θα απελευθερωθεί αυτόματα. Να βεβαιώνεσθε ότι τόσο η δική σας όσο και οι ζώνες ασφαλείας όλων των επιβατών του οχήματός σας είναι σωστά δεμένες.

Οι απαλλαγές από τη χρήση ζώνης ασφαλείας:

σύμφωνα και με τον Κ.Ο.Κ. απαλλαγή από τη χρήση ζώνης ασφαλείας προβλέπεται αποκλειστικά μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στους οδηγούς ταξί και αγοραίων όταν τα οδηγούν εντός της περιμετρικής τους ζώνης.
 • Στα άτομα με παθήσεις, για τα οποία δεν ενδείκνυται η χρήση της ζώνης, όταν αυτό αποδεικνύεται από πιστοποιητικό κρατικού νοσοκομείου.
 • Στις έγκυες γυναίκες μόνο όταν είναι εφοδιασμένες με σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό.
 • Στα άτομα που το ανάστημά τους δεν υπερβαίνει το 1,50 m.
 • Στους οδηγούς οχημάτων που κάνουν συνεχείς στάσεις (όπως ταχυδρομικοί διανομείς κλπ.).
 • Στους οδηγούς λεωφορείων και φορτηγών άνω των 3.500 kg.
 • Στους οδηγούς και τους επιβάτες των εμπροσθίων καθισμάτων οχημάτων αμέσου δράσεως (αστυνομίας, ασθενοφόρα).
Προστασία παιδιών κάτω των 12 ετών: ειδική μέριμνα λαμβάνει ο Κ.Ο.Κ. για την προστασία των παιδιών ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών, όταν μεταφέρονται με αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται μέσα συγκρατήσεως και προστασίας εγκεκριμένων προδιαγραφών (παιδικά καθίσματα ή ζώνες), μεταφορά στα πίσω καθίσματα, απαγόρευση τοποθετήσεως καθισμάτων παιδιών με φορά προς τα πίσω σε θέσεις που υπάρχουν αερόσακοι κλπ.

Designed & Hosted byTakis
color
Πληροφορίες
Ρυθμίσεις
Μήνυμα
Αρχικές Ρυθμίσεις