?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
my top logo test drive
my top logo test drive
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΟΥΕΡΩΤΗΣΗ -
278
Γ73
Οι βασικές προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων από φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι:
kok
η αξιοπιστία, η οικονομική επιφάνεια και η επαγγελματική επάρκεια
η επαγγελματική επάρκεια και η εργατικότητα
η υπευθυνότητα και η μη καταδίκη για παραβάσεις της εμπορικής νομοθεσίας
..
kok
button
<
Go Home Page
horizontal line