?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
kok
ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
kok
ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης μεταδίδει την κίνηση
kok
από τον κινητήρα στους τροχούς
από το τιμόνι στους τροχούς
από τους κινητήριους στους διευθυντήριους τροχούς
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
kok
η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
kok
η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Τα φορτηγά έχουν συνήθως ελαστικά,
kok
σταυρωτά με αεροθάλαμο
σταυρωτά χωρίς αεροθάλαμο
ακτινωτά χωρίς αεροθάλαμο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
kok
εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα
δεν εξαρτάται από την ταχύτητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Το σύστημα φρένων με πεπιεσμένο αέρα είναι
kok
αποκλειστικά πνευματικό
αμιγώς πνευματικό ή υδροπνευματικό
αποκλειστικά υδροπνευματικό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι
kok
οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό
ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό
τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
kok
κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
kok
τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
kok
προστατεύει το περιβάλλον
αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνηση τους λέγεται
kok
κινητική
ελκτική
θερμική
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος
kok
μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού
είναι σταθερό
μεταβάλλεται ανάλογα με τον τρόπο φόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
kok
δεν αλλάζει
μειώνεται
αυξάνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση
kok
της φέρουσας ικανότητας του άξονα
του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος
του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για
kok
στροφή
επιβράδυνση
επιτάχυνση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι
kok
η παραίτηση από την αγχώδη εργασία
τα ηρεμιστικά χάπια
η πρόληψή του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Αδράνεια ενός οχήματος λέγεται η
kok
δύναμη που βοηθά το όχημα στην επιβράδυνση
δύναμη που αδρανοποιεί το όχημα στο συνεργείο
αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι η αντίσταση του
kok
στην ανατροπή
στη μεταβολή της κινητικής του κατάστασης
στους χειρισμούς του οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται
kok
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
μείωση του κόστους συντήρησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
kok
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Το δίχτυ
kok
πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η διάμετρος των συρματόσχοινων
kok
δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
kok
συντήρησης του οχήματος
οδικής ασφάλειας
αντιμετώπισης της ανεργίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί
kok
διαρκή ευφορία
διαρκή κόπωση
απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
kok
φυσικής άσκησης
άλλης εργασίας
οδήγησης άλλου οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι
kok
βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του
το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει υποδομή για ύπνο
το όχημα είναι ακινητοποιημένο και ότι διαθέτει κλιματισμό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από
kok
επτά 24ωρα
έξι 24ωρα
πέντε 24ωρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
kok
καθόλου
πάνω από 1 φορά
πάνω από 2 φορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού,
kok
μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
δεν μπορούν να εφαρμοστούν στον κάθε οδηγό οι διατάξεις που ισχύουν στην περίπτωση του ενός οδηγού
όποιος οδηγός δεν οδηγεί πρέπει να έχει πρόσβαση σε κλίνη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων στον ψηφιακό ταχογράφο
kok
επιτρέπεται για προσθήκη συμπληρωματικών στοιχείων
μπορεί να προκαλέσει 6λά6η και να επισύρει κυρώσεις
αποτελεί προϋπόθεση της σωστής λειτουργίας του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
kok
«διαθεσιμότητα»
«2ος οδηγός»
«άλλες εργασίες»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Με βάση τον Εμπορικό Κώδικα σε περίπτωση που τα εμπορεύματα υποστούν ζημιά
kok
ευθύνονται πάντα και ο μεταφορέας και ο αποστολέας
ευθύνεται πάντα ο αποστολέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος
ευθύνεται ο μεταφορέας, εκτός αν αποδείξει ότι η ζημιά οφείλεται σε ελάττωμα του εμπορεύματος ή σε πταίσμα αυτού στον οποίο ανήκουν τα εμπορεύματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η CMR εφαρμόζεται κατά τη μεταφορά εμπορευμάτων από μια χώρα σε άλλη, όταν
kok
ο τόπος διαμονής των οδηγών βρίσκεται σε μία εκ των δυο χωρών
και οι δύο χώρες υποχρεωτικά έχουν υπογράψει τη συμφωνία
μία τουλάχιστον εκ των δύο έχει υπογράψει τη συμφωνία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Στο δελτίο CMR αναγράφεται το χρονικά όριο εντός του οποίου πρέπει να συντελεστεί η μεταφορά;
kok
Ναι, εάν οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν σχετικά
Ναι, σε κάθε περίπτωση
Μόνο εάν το ζητήσει ο αποστολέας, έστω και αν ο μεταφορέας διαφωνεί
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Από ποια χρονική στιγμή αρχίζει η ευθύνη του μεταφορέα στη διαδικασία της διεθνούς μεταφοράς (CMR);
kok
Από τη στιγμή που αποδέχτηκε να κάνει τη μεταφορά μέχρι να φτάσει στον τόπο παράδοσης
Από την παραλαβή του εμπορεύματος μέχρι και την παράδοσή του στον παραλήπτη
Η ευθύνη για τη μεταφορά ανήκει εξ ολοκλήρου στον αποστολέα και όχι στον μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Τι είναι το carnet TIR;
kok
Τελωνειακό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων κατά την οποία τα εμπορεύματα μεταφέρονται από το τελωνείο αναχώρησης της χώρας φόρτωσης στο τελωνείο προορισμού της χώρας εκφόρτωσης, χωρίς να μεσολαβεί μεταφόρτωση, εκφόρτωση και αναφόρτωση εμπορευμάτων
Ασφαλιστικό συμβόλαιο για την κάλυψη της αξίας των εμπορευμάτων σε περίπτωση ζημιάς, ή καταστροφής τους ή καθυστέρησης στην παράδοσή τους
Συνοδευτικό έγγραφο για τη μεταφορά των εμπορευμάτων που περιέχει τα στοιχεία αποστολέα, μεταφορέα και παραλήπτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών
kok
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων σε περίπτωση μόνο που είναι υπαίτιος γι' αυτές
Είναι υπεύθυνος για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων ανεξαρτήτως υπαιτιότητάς του
Δεν έχει καμία ευθύνη για κάθε καθυστέρηση, φθορά ή απώλεια μεταφερόμενων εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η παρεμπόδιση των αστυνομικών αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών
kok
αποτελεί αδίκημα
δεν αποτελεί αδίκημα
επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα
kok
για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους
επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους
για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
kok
το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
kok
πυξίδα
ρολόι
εκκρεμές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- εμπλέκονται
kok
περισσότερα οχήματα
ισάριθμα οχήματα
λιγότερα οχήματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
kok
οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η δυναμική ευστάθεια του φορτηγού μετράται με το λόγο
kok
μεταφοράς φορτίου
του πραγματικού φορτίου του προς το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο
της μάζας του προς την ισχύ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
kok
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης,
kok
τα φρένα στάθμευσης και έκτακτης ανάγκης λειτουργούν κανονικά
το φρένο έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, αλλά το φρένο στάθμευσης όχι
το φρένο στάθμευσης λειτουργεί, αλλά όχι το φρένο έκτακτης ανάγκης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
kok
τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
τους κρατάτε ζεστούς
τους μετακινήσετε άμεσα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Κάποιος μπορεί να πάθει ηλεκτροπληξία, όταν βρίσκεται πολύ κοντά σε
kok
υψηλές θερμοκρασίες (π.χ. πυρκαγιά)
υψηλές ιάσεις
χαμηλά ηλεκτρικά πεδία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
kok
η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
το Επικουρικό Κεφάλαιο
το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Μέσω της ποτάμιας ναυσιπλοΐας συνήθως μεταφέρονται προϊόντα
kok
χαμηλού κόστους και μεγάλου όγκου
χαμηλού κόστους και μικρού όγκου
υψηλού κόστους και μεγάλου όγκου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα μέσα, όπως:
kok
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», συμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
μεταφορά από «εργοστάσιο σε κατάστημα», ασυμβατότητα υποδομών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
kok
ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
kok
την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Η περιοδικότητα της συντήρησης του οχήματος
kok
καθορίζεται από τη νομοθεσία
καθορίζεται από τον κατασκευαστή
εξαρτάται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Για την αμφίδρομη επικοινωνία οχήματος και μεταφορικής εταιρείας εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
kok
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
GPS, GIS
weigh in motion, sensors
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες
kok
πουλερικών ή/και ψαριών
νερού
φρούτων και λαχανικών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
μείωση του χρόνου αντίδρασης
περιορισμό του οπτικού πεδίου
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΠΕΔΗΣΗΣ    Ημικυκλικά εξαρτήματα των ταμπούρων, με την επένδυση τριβής που λέγεται «θερμουί». Οι σιαγόνες πιεζόμενες από το κύκλωμα υγρών, πιέζουν τα ταμπουρά και προκαλούν την επιβράδυνση των τροχών.
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ    Η δυνατότητα ακριβούς και ταχείας επανόδου τιμονιού στην ευθεία μετά από απώλεια της.
ΣΑΣΙ    Η γαλλική λέξη για το πλαίσιο.
Technology Tips
Η DJI ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το DJI Matrice 600, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο ισχυρό drone που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Το Matrice 600 έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει τη βαριά κάμερα, αντέχει σε βάρος μέχρι και 6 κιλά. Το DJI Matrice 600 έχει full υποστήριξη για τις σειρές της DJI, Zenmuse Z15 και

Η Xiaomi έχει στα σκαριά ένα νέο phablet, για το οποίο διεξήγαγε online ψηφοφορία και οι χρήστες αποφάσισαν ότι θέλουν να ονομαστεί Xiaomi Max. Λίγες μέρες μετά διέρρευσαν δυο εικόνες που αναφερόταν ότι απεικόνιζαν το μπροστινό panel του μη ανακοινωμένου smarphone. Σήμερα για πρώτη φορά βλέπουμε render του Xiaomi Max. Παρατηρούμε τα λεπτά bezel γύρω

Η κινέζικη Xiaomi μπορεί να έχει γίνει γνωστή κυρίως από τα value for money κινητά της, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ανακοίνωσε επίσημα την νέα Xiaomi Mi TV 2S, 4K τηλεόραση με πάχος που φτάνει μόλις τα 9.9 χιλιοστά. Έρχεται με οθόνη 48 ιντσών, τρέχει Android 5.0 Lollipop και η τιμή ξεκινά από 485

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Google έκανε την έκπληξη φέρνοντας το Android N Developer Preview, από το οποίο μάθαμε κάποια πρώτα χαρακτηριστικά που θα μπουν στην επόμενη έκδοση του Android. Από σήμερα έγινε διαθέσιμο και το Android N Developer Preview 2. Το δεύτερο Android N Preview φέρνει μια σειρά από bug fixes αλλά και

H HP ετοιμάζεται να ανακοινώσει νέο premium laptop αύριο Τρίτη (5 Απριλίου) και ο επικεφαλής του τμήματος HP PC, Ron Coughlin, με συνέντευξή του The Wall Street Journal ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη. Για την ακρίβεια, ο Coughlin λέει ότι για πολλά χρόνια η Apple θεωρούνταν ως η καινοτόμος, αλλά πλέον θα έρθει η HP