?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Ένα φορτηγό μεταφέρει 6 τόνους εμπορευμάτων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη (απόσταση περίπου 500 χιλιομέτρων) και επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με 5 τόνους εμπορευμάτων. Το κόμιστρο για την απλή διαδρομή ανέρχεται στα 300 ευρώ/τόνο. Αυτό αντιστοιχεί σε
kok
1.100 τονοχιλιόμετρα
3.300 τονοχιλιόμετρα
5.500 τονοχιλιόμετρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
kok
ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
kok
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
kok
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητήριων τροχών (ASR) παρεμβαίνει
kok
στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπίσθιων ελαστικών
στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου
στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
kok
οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
kok
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Οι δείκτες πίεσης (μανόμετρα) που υπάρχουν στον πίνακα οργάνων του οχήματος μετρούν την πίεση
kok
των κυκλωμάτων φρένων
των ελαστικών
του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Σερβομηχανισμός για την πέδηση υπάρχει
kok
σε αμιγώς πνευματικό σύστημα φρένων
τόσο σε αμιγώς πνευματικό, όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
σε υδροπνευματικό σύστημα φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Το σύστημα ALB είναι
kok
αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ο τύπος επιβραδυντή με τη χαμηλότερη εν γένει απόδοση είναι
kok
ο υδραυλικός
το μηχανόφρενο
ο ηλεκτρομαγνητικός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κίνδυνου
kok
το όχημα ακινητοποιείται άμεσα
ο κινητήρας σταματά να λειτουργεί
τίθεται σε λειτουργία το ABS
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνηση του, είναι
kok
η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
η χημική, η θερμική, η ελκτική
η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
kok
απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
kok
αύξηση της απαιτούμενης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
μείωση της απόστασης ακινητοποίησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
kok
στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Η τριβή μεταξύ ελαστικού και παγωμένου οδοστρώματος είναι (σε σχέση με την τριβή μεταξύ ελαστικού και καθαρού οδοστρώματος)
kok
ίδια
μικρότερη
μεγαλύτερη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου
kok
ίσο
μικρότερο
μεγαλύτερο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
kok
από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
και από την ορμή και από την αδράνεια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Κατά την οδήγηση φορτηγού, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται
kok
η διατήρηση σταθερής ταχύτητας
η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση
η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την
kok
μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης
όπισθεν
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Μετά από ένα απότομο φρενάρισμα το φορτίο μπορεί να μην είναι ασφαλές.
kok
Ο οδηγός πρέπει να συνεχίσει με πιο χαμηλή ταχύτητα
Ο οδηγός πρέπει να ενημερώσει τις αστυνομικές αρχές
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για να ελέγξει το φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά τη μεταφορά παλετών
kok
πρέπει η παλέτα να ασφαλιστεί στο όχημα
το φορτίο πρέπει να ασφαλιστεί στην παλέτα
πρέπει και το φορτίο να ασφαλιστεί στην παλέτα και η παλέτα στο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Το πλάτος της μετώπης
kok
δε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το πλάτος της καμπίνας του οχήματος
θα πρέπει να είναι μικρότερο από το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
θα πρέπει να είναι ίσο με το πλάτος της πλατφόρμας φόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
b195
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
b195
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
kok
των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Διάλειμμα είναι κάθε περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός δεν επιτρέπεται να οδηγεί ή να
kok
εκτελεί κάποια άλλη εργασία
γευματίζει
κάνει οποιαδήποτε σωματική άσκηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
kok
μίας ημερολογιακής ημέρας
μίας ημερολογιακής εβδομάδας
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης όχι αργότερα από το πέρας 6 διαδοχικών 24ωρων περιόδων από
kok
την αρχή της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
το τέλος της προηγούμενης περιόδου ημερήσιας ανάπαυσης
το τέλος της προηγούμενης περιόδου εβδομαδιαίας ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Όταν ένας οδηγός ξεκουράζεται (ημερήσια ανάπαυση), ενώ το όχημά του μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο, δεν πρέπει να διακόπτεται
kok
πάνω από 2 φορές
πάνω από 1 φορά
καθόλου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική
kok
σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής
μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει ψηφιακά στοιχεία σχετικά με
kok
τον οδηγό μόνο
το όχημα μόνο
τον οδηγό και το όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Σε περίπτωση λανθασμένης καταγραφής στον ψηφιακό ταχογράφο, ο οδηγός οφείλει να
kok
εκτυπώσει το σχετικό φύλο και πάνω σε αυτό να επισημάνει το λάθος
απευθυνθεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές
διορθώσει ψηφιακά το λάθος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
kok
μόνο από τον μεταφορέα
από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η κοινοτική άδεια του Κανονισμού (ΕΟΚ) 881/92 εκδίδεται:
kok
στο όνομα του κατόχου του φορτηγού οχήματος
στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης
στο όνομα του ιδιοκτήτη του φορτηγού οχήματος και είναι διαφορετική για κάθε όχημα που διαθέτει η μεταφορική επιχείρηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Ποια βασικά στοιχεία μεταξύ άλλων πρέπει να αναγράφονται στο δελτίο CMR;
kok
Τόπος κατοικίας του οδηγού και του αποστολέα
Στοιχεία αποστολέα, παραλήπτη, μεταφορέα, τόπο παραλαβής και παράδοσης των εμπορευμάτων, περιγραφή εμπορευμάτων, αριθμό δεμάτων, μεικτό βάρος κτλ.
Οι διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, η άδεια οδήγησης του οδηγού και τα τηλέφωνα του παραλήπτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Στις διεθνείς μεταφορές, για κάθε βλάβη που μπορεί να υποστεί ο μεταφορέας, ο αποστολέας
kok
φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά
φέρει ευθύνη σε κάθε περίπτωση
δεν φέρει ευθύνη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
kok
Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Μπορεί να γίνει μεταφορά προς ή από τρίτη χώρα χωρίς τη χρησιμοποίηση δελτίων TIR;
kok
Ναι, υπό την προϋπόθεση ότι το όχημα έχει κατ' επανάληψη πραγματοποιήσει ταξίδια στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες
Ναι, αλλά σ' αυτή την περίπτωση εφαρμόζονται οι εθνικές τελωνειακές διαδικασίες
Όχι, σε καμία περίπτωση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
kok
την εγκληματικότητα
την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
τον τουρισμό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
kok
τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
τις εμπορευματικές μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Στην ιδανική θέση οδήγησης, όταν οι καρποί του οδηγού ακουμπούν το τιμόνι,
kok
η πλάτη του δεν πρέπει να απομακρύνεται από την πλάτη του καθίσματος
το πόδι του πρέπει να είναι ελαφρά λυγισμένο
τα αυτιά του πρέπει να ακουμπούν στο προσκέφαλο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
kok
15 cm
8 cm
20 cm
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- εμπλέκονται
kok
ισάριθμα οχήματα
λιγότερα οχήματα
περισσότερα οχήματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Δυναμική ευστάθεια φορτηγού είναι η ευστάθεια του φορτηγού
kok
κατά τη διαδικασία ελιγμών αποφυγής εμποδίου
όταν σε αυτό ασκούνται δυνάμεις
όταν αυτό είναι έμφορτο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
οι απαιτήσεις τριβής σε δεξιά στροφή και η σταθερή επιβράδυνση πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
kok
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
kok
η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
η αστοχία γενικεύεται
η πνευματική πίεση μειώνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να κληθεί
kok
μόνο από τις αστυνομικές αρχές
μόνο από σταθερό τηλέφωνο
από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής
επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής
επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που
kok
είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν
δεν είναι υπαίτιος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
kok
τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Η κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στο κέντρο της πόλης προκαλεί
kok
γενικότερη αναβάθμιση
φθορά στο οδόστρωμα των αυτοκινητόδρομων
γενικότερη υποβάθμιση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Τα ΦΙΧ αυτοκίνητα εκτελούν
kok
αποκλειστικά διεθνείς μεταφορές
αποκλειστικά εθνικές μεταφορές
και τα δύο είδη μεταφορών υπό ορισμένες συνθήκες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Στις συμβαλλόμενες εταιρείες οδικών εμπορευματικών μεταφορών, τα οχήματα
kok
δεν απασχολούνται από έναν μόνο εργοδότη, αλλά από διάφορους ανάλογα με την προσφορά εργασίας
δεσμεύονται με σύμβαση αορίστου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
δεσμεύονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου να εκτελούν μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε
kok
έξι μήνες
ένα χρόνο
δυο χρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Το σύστημα RDS/TMC είναι
kok
ένα σύστημα δεδομένων με ραδιοσυχνότητες
ένα γενικό πακέτο ραδιοφωνικών υπηρεσιών
σύστημα ψηφιακής κινητής επικοινωνίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η παρακολούθηση της κατάστασης του φορτίου είναι εφικτή με χρήση
kok
συστήματος ραδιοσυχνοτήτων που τοποθετείται στο φορτίο
ψηφιακού συστήματος που τοποθετείται στο φορτίο
ειδικών αισθητήρων που τοποθετούνται στο φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
μείωση του χρόνου αντίδρασης
αύξηση του χρόνου αντίδρασης
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
AυτOκίνητO φOρτηγό   To αυτoκίνητo όχημα πoυ πρooρίζεται κυρίως για τη μεταφoρά πραγμάτων.
PυμOυλκό   To μηχανoκίνητo όχημα πoυ χρησιμoπoιείται μόνo για την έλξη άλλων oχημάτων.
ΦΛΑΝΤΖΑ    Παρέμβυσμα που συνδέει τα τμήματα του κινητήρα μεταξύ τους, όπως και άλλων εξαρτημάτων ακραία τμήματα μεταξύ τους.
Technology Tips
Ερευνητές από το University of Science and Technology of China έκαναν τα αποκαλυπτήρια σε ένα ρεαλιστικό ρομπότ, το οποίο κατασκεύαζαν για περίπου 3 χρόνια. Το όνομά της είναι Jia Jia και μπορεί να παίρνει τις ίδιες εκφράσεις προσώπου με έναν άνθρωπο. Επιπλέον, η Jia Jia μπορεί να μιλά και να αλληλεπιδρά με τα άτομα που

Η Acer πραγματοποίησε press event στη Ν. Υόρκη προκειμένου να ανακοινώσει επίσημα τα νέα της laptops, όμως αναφέρθηκε και σε ένα smartphone. Πρόκειται για το Acer Liquid Zest Plus, για το οποίο όμως δεν έδωσε όλες τις πληροφορίες. Το Acer Liquid Zest Plus φορά οθόνη 5.5 ιντσών HD, κάμερα 13 Megapixel με τεχνολογία «tri-focus», που

Η νέα σειρά τηλεοράσεων LG OLED για το 2016 αποτελείται από οκτώ μοντέλα, με κορυφαία την LG G6 77 ιντσών. Οι τηλεοράσεις OLED της LG με πάνελ OLED, έχουν ανάλυση 4K και κωδικοποίηση high dynamic range (HDR), η οποία στα μοντέλα LG G6 και LG E6 ονομάζεται HDR Pro. Οι LG G6 και LG E6

Από τον Ιανουάριο υπήρχαν αναφορές ότι η Microsoft ετοιμάζεται να φέρει το Word Flow keyboard στις συσκευές της Apple που τρέχουν iOS. Πλέον το πληκτρολόγιο φαίνεται πως μπήκε σε φάση private beta testing και εμείς βλέπουμε το πρώτο video. Όπως και η έκδοση του Windows Phone keyboard, το Microsoft Word Flow for iOS θα επιτρέπει

Το να γράφεις σε μια οθόνη αφής ένα σύντομο μήνυμα είναι απλή και εύκολη διαδικασία, όμως για μεγαλύτερα κείμενα, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Γι αυτό το λόγο εταιρείες όπως Apple, Microsoft λανσάρουν και πληκτρολόγια ως αξεσουάρ σε συσκευές όπως iPad Pro και Surface. Ωστόσο, η Apple φαίνεται να οραματίζεται τα μελλοντικά της laptops