?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
kok
δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ένας συρμός μπορεί να αποτελείται από
kok
ένα μονοαξονικό φορτηγό και ένα τριαξονικό ρυμουλκούμενο
ένα τριαξονικό φορτηγό και ένα μονοαξονικό ημιρυμουλκούμενο
ένα διαξονικό φορτηγό και ένα διαξονικό ρυμουλκούμενο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει
kok
τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο
τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό
έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος
έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μια «υψηλή» ταχύτητα με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
kok
δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
ακουστεί θόρυβος
διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
kok
οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται
kok
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
kok
κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
kok
την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
kok
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
kok
απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
ανάβουν τα φώτα πέδησης
αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή
kok
προστατεύει το περιβάλλον
αυξάνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα
συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Οι δυνάμεις που ασκούνται στα κινούμενα οχήματα μπορεί να εφαρμόζονται
kok
στο κέντρο βάρους
στην επιφάνεια επαφής του ελαστικού με τις ζάντες
στον κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Σε κίνηση σε κατωφέρεια, η δύναμη της βαρύτητας συμβάλλει στη
kok
αύξηση της απόστασης ακινητοποίησης
μείωση της απαιτουμένης δύναμης πέδησης για έλεγχο του οχήματος
μείωση της ταχύτητας κίνησης του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
kok
αυξάνεται
δεν αλλάζει
μειώνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
kok
της καταπόνησης των τροχών
της απόδοσης του συστήματος πέδησης
της κατανάλωσης καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, η ευχέρεια ελέγχου του οχήματος
kok
είναι εν γένει μεγαλύτερη
είναι εν γένει μικρότερη
δε μεταβάλλεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Όταν η μάζα ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
kok
διπλασιάζεται
υποδιπλασιάζεται
τετραπλασιάζεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Το φορτίο φορτηγού επηρεάζεται
kok
και από την ορμή και από την αδράνεια
από την αδράνεια, αλλά όχι από την ορμή
από την ορμή, αλλά όχι από την αδράνεια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
kok
η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
το κέντρο βάρους είναι ψηλά
το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με
kok
υψηλές στροφές κινητήρα
χαμηλές στροφές κινητήρα
διαρκείς εναλλαγές σχέσεων μετάδοσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Όταν μια μεταφορά παρουσιάζει χρονική καθυστέρηση, ο οδηγός πρέπει να
kok
αυξήσει οπωσδήποτε την ταχύτητα του οχήματος
φτάσει έγκαιρα στον προορισμό του
μην παραλείψει τα υποχρεωτικά διαλείμματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Το δίχτυ
kok
πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η διάμετρος των συρματόσχοινων
kok
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 12 mm
πρέπει να μην είναι μικρότερη από 8 mm
δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
b195
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
b195
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Το άγχος βραχυπρόθεσμα προκαλεί
kok
απώλεια συγκέντρωσης και αναίτια νευρικότητα
διαρκή κόπωση
διαρκή ευφορία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι εκκινεί τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα
kok
μετά το πέρας επτά εργάσιμων ημερών
μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας
της επόμενης Κυριακής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός
kok
μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του
πρέπει να κοιμάται
δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ο οδηγός μπορεί να έχει το πολύ τρεις μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης μεταξύ δύο
kok
οποιονδήποτε εβδομαδιαίων περιόδων ανάπαυσης
ημερολογιακών εβδομάδων
οποιοδήποτε κανονικών ημερήσιων περιόδων ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
kok
58 ώρες
56 ώρες
50 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Στην Ελλάδα, υποχρέωση εξοπλισμού με ψηφιακό ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων που έχουν ταξινομηθεί από
kok
1/1/2006
1/5/2006
1/6/2006
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Κάθε οδηγός που οδηγεί όχημα εξοπλισμένο με ψηφιακό ταχογράφο υποχρεούται να διαθέτει
kok
«έξυπνη κάρτα»
ψηφιακό ρολόι
συσκευή αυτόματης διέλευσης διοδίων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι
kok
διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση
διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
kok
από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
μόνο από τον μεταφορέα
από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Οι άδειες ΕΔΥΜ
kok
είναι ετήσιας διάρκειας
ισχύουν για 2 έτη
ισχύουν για 3 έτη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
kok
Σε μεταφορές φαρμάκων
Σε μεταφορές επίπλων
Σε μεταφορές τροφίμων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
kok
Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Τι πρέπει να κάνει ο μεταφορέας στην περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορεί να φθάσει στον προορισμό του σύμφωνα με τη CMR;
kok
Να ζητήσει οδηγίες από τον παραλήπτη
Να ζητήσει οδηγίες από τον αποστολέα
Να μην εκτελέσει τη μεταφορά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι
kok
η κόπωση του οδηγού
η κόπωση του συσσωρευτή
η κόπωση του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας
kok
δεν αποτελεί αδίκημα
αποτελεί αδίκημα
επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Εάν κατά τη διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομετανάστη, προκύψει κίνδυνος για τη ζωή του, ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει
kok
ποινή κάθειρξης (15 έως 25 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 500.000 ευρώ
ποινή κάθειρξης (5 έως 20 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 100.000 ευρώ
ποινή κάθειρξης (0 έως 5 έτη) και χρηματική ποινή τουλάχιστον 50.000 ευρώ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
kok
στο σαγόνι
στο πάνω μέρος του κεφαλιού
στο πάνω μέρος των αυτιών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η απόσταση ασφαλείας από τον αερόσακο είναι περίπου
kok
20 cm
15 cm
8 cm
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στα ατυχήματα με εμπλοκή φορτηγών -σε σχέση με τα ατυχήματα ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων- εμπλέκονται
kok
λιγότερα οχήματα
ισάριθμα οχήματα
περισσότερα οχήματα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
kok
την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
τα απορρίμματα οχημάτων και οι απότομες κλίσεις
ανατροπή και έλεγχος διεύθυνσης σε σταθερή στροφή
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Για να αποφευχθεί η αποκόλληση τροχού, πρέπει να γίνεται έλεγχος των «παξιμαδιών»
kok
μόνο κατά τη διάρκεια του αρχικού σφιξίματος τους
σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
σε μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το αρχικό τους σφίξιμο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι
kok
το σβήσιμο της μηχανής
η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών
η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Ο Ενιαίος Πανευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης μπορεί να κληθεί
kok
μόνο από τις αστυνομικές αρχές
μόνο από σταθερό τηλέφωνο
από κινητό τηλέφωνο εκτός δικτύου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Σε περίπτωση ατυχήματος, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
περίθαλψη τραυματιών, επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών
περίθαλψη τραυματιών, ειδοποίηση Αρχών, επισήμανση χώρου
επισήμανση χώρου, ειδοποίηση Αρχών, περίθαλψη τραυματιών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Η προθεσμία για να στραφεί κάποιος εναντίον των ασφαλιστικών εταιρειών και των υπαιτίων ή υπευθύνων παροχής αποζημιώσεων για την ασφάλεια ζωής είναι
kok
5 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
4 χρόνια από το τέλος του έτους που συνέβη το τροχαίο ατύχημα
2 χρόνια από την επόμενη ημέρα του ατυχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Οι θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων είναι ιδιαίτερα διαδεδομένες σε μεταφορές προϊόντων
kok
εντός των πόλεων
κατά μήκος μεγάλων αποστάσεων
μεγάλης αξίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
kok
πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
kok
τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε μια διαμεταφορά, ο παραγγελιοδόχος μεταφοράς αναλαμβάνει προσωπικά
kok
την υποχρέωση μεταφοράς των εμπορευμάτων
τη σύνταξη του συμβολαίου μεταφοράς
τη διενέργεια της μεταφοράς των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα οχήματα ΦΔΧ με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο από ή ίσο με 3,5 τόνους υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο κάθε
kok
δύο χρόνια
έξι μήνες
ένα χρόνο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η μεταφορά 100 τηλεοράσεων από την Ανκόνα στην Πάτρα γίνεται με πλοίο. Το φορτηγό, επί του οποίου βρίσκονται οι τηλεοράσεις, ης μεταφέρει στην Αθήνα (τόπος προορισμού) χωρίς να παρεμβληθεί μεταφόρτωση. Η μεταφορά αυτή είναι
kok
συνδυασμένη
διαδοχική
μεικτή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
kok
δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
έχουν υψηλή διατροφική αξία
περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό
kok
περιορισμό του οπτικού πεδίου
μείωση του χρόνου αντίδρασης
διεύρυνση του οπτικού πεδίου
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΨΥΓΕΙΟ    Το όργανο που απορροφά και διαχέει τη θερμότητα που μεταφέρεται σε αυτό με το νερό από τον κινητήρα.
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ    Το σύνολο των εξαρτημάτων που κατευθύνει το αυτοκίνητο, μέσω του τιμονιού.
ΚΛΑΞΟΝ    Όργανο παραγωγής δυνατού ήχου, που λειτουργεί με ηλεκτρισμό και αποτελεί κύρια προειδοποιητικό όργανο για τους άλλους ανθρώπους που με οχήματα ή πεζοί χρησιμοποιούν το δρόμο.
Technology Tips
Η Samsung Gear 360 είναι η μικροσκοπική κάμερα 360° που ανακοινώθηκε επίσημα από τη Samsung στην MWC 2016, μαζί με τη ναυαρχίδα Samsung Galaxy S7. Ωστόσο δεν είχαν δοθεί πληροφορίες για τιμή και διαθεσιμότητα. Τελικά οι προ-παραγγελίες ξεκίνησαν από την πατρίδα της τη Νότια Κορέα με τιμή KRW 399,300 (περίπου 320 ευρώ) και θα γίνει

Τον προηγούμενο μήνα η Samsung ανακοίνωσε επίσημα τα Samsung Galaxy J7 (2016) και Samsung Galaxy J5 (2016), τα οποία εμφανίστηκαν στην Κίνα, αλλά δεν υπήρχε καμία πληροφορία για το πότε θα έρθουν προς την ευρωπαϊκή αγορά. Υπήρξαν κάποιες πρώτες φήμες για το Samsung Galaxy J5 (2016), αλλά τελικά το νέο Galaxy J7 έχει ξεκινήσει ήδη

Η Xiaomi έκανε τα αποκαλυπτήρια στην Xiaomi Mi TV 3S, η οποία έρχεται με πάχος μόλις 5.9 χλτσ., οθόνη 65 ιντσών και ανάλυση 3840×2160 pixels. Η οθόνη είναι της Samsung και υπόσχεται 4000:1 contrast, γωνία θέασης 176° και 78% NTSC κάλυψη γκάμας χρωμάτων. Η Xiaomi Mi TV 3S τρέχει Android και βασίζεται σε MStar 6A928

Αυτή τη στιγμή το iOS 9 έχει φτάσει στο iOS 9.3.1 και ήταν αρκετά τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν εμπόδισε τους χρήστες συμβατών συσκευών από το να κάνουν την αναβάθμιση. Μπορεί το iOS 9 να μην ξεπερνά τον ρυθμό υιοθέτησης που είχε το iOS 7, όμως τα πήγε

Η Samsung στην CES 2016 ανακοίνωσε δυο νέα notebooks από την πιο high-end σειρά Notebook 9 Series. Έχουν το ίδιο design, δυο διαφορετικά χρώματα Iron Silver και Modern Pink και θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες αγορές μέσα στο 2016. Τα δυο νέα notebooks της Samsung είναι εξαιρετικά ελαφριά και λεπτά. Το μικρότερο από τα δυο έχει