?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την απόκτηση ΠΕΙ, ο οδηγός, προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα,
kok
υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετάσχει σε εξετάσεις
υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης
δεν έχει καμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, βάσει εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Δημόσιας Χρήσης είναι ένα φορτηγό που
kok
ανήκει σε μια ιδιωτική μεταφορική εταιρεία
ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο
είναι απορριμματοφόρο του Δήμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας
kok
είναι λιγότερο θορυβώδης
έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου
λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο),
kok
η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c
ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το φορτηγό
η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μια «υψηλή» ταχύτητα με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν
kok
διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
ακουστεί θόρυβος
δε διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το μέγεθος της ροπής είναι
kok
η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης
ο ρυθμός παραγωγής έργου
το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με
kok
την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών του κινητήρα
το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση
την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η απόσταση ακινητοποίησης ενός φορτηγού
kok
είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
είναι μικρότερη όταν το όχημα είναι έμφορτο
δεν εξαρτάται από το φορτίο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Το κύριο σύστημα πέδησης των βαρέων οχημάτων αποτελείται από τρία υποσυστήματα:
kok
κύρια πέδη, ABS, ποδομοχλός πέδησης
ABS, ποδομοχλός πέδησης, πέδη στάθμευσης
κύρια πέδη, πέδη ανάγκης, πέδη στάθμευσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
kok
την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Το σύστημα ALB είναι
kok
αυτόματος ρυθμιστής θερμοκρασίας
αυτόματος ρυθμιστής πίεσης
χειροκίνητος ρυθμιστής θερμοκρασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Ο υδραυλικός επιβραδυντής λειτουργεί με
kok
έλεγχο της ισχύος του ρεύματος
έγχυση λαδιού
μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή πρέπει
kok
πάντοτε να προτιμάται
να αποφεύγεται εντός πόλεων
να αποφεύγεται σε κατωφέρειες με έντονη κλίση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι
kok
η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
η ισχύς και η απόδοση
η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
kok
απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια -σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια- η απόσταση ακινητοποίησης
kok
δεν αλλάζει
μειώνεται
αυξάνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
kok
της απόδοσης του συστήματος πέδησης
της καταπόνησης των τροχών
της κατανάλωσης καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει
kok
αυξάνεται
μειώνεται
δε μεταβάλλεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης
kok
διπλασιάζεται
υποδιπλασιάζεται
τετραπλασιάζεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η επιτάχυνση ωθεί το φορτίο
kok
προς το εσωτερικό της στροφής
αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η οικολογική και οικονομική οδήγηση είναι ένα μέτρο πολιτικής αντιμετώπισης
kok
της εισόδου στο Δακτύλιο της Αθήνας
της κυκλοφοριακής συμφόρησης
της κλιματικής αλλαγής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση
kok
της ηχορύπανσης
της οικονομίας καυσίμου
στα τέλη κυκλοφορίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Ο οδηγός φορτηγού είναι υπεύθυνος
kok
για το βάρος και την ασφάλιση του φορτίου
αποκλειστικά για τη σωστή οδήγηση
μόνο για την έγκαιρη μεταφορά του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Το δίχτυ
kok
χρησιμοποιείται για να συγκρατήσει φορτία όπως η άμμος, τα μεταλλεύματα κ.λπ.
πρέπει να διαθέτει οπές μεγαλύτερες από τα μεταφερόμενα αντικείμενα
πρέπει να είναι ανθεκτικό ώστε να συγκρατεί τα μεταφερόμενα αντικείμενα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η πιο αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της υπνηλίας είναι
kok
ο εξαερισμός της καμπίνας του οδηγού
ο δυνατός καφές
ο ολιγόλεπτος ύπνος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Για τη σωστή τοποθέτηση του φορτίου σχετικά με το κέντρο βάρους του επιλέξτε το σωστό σχήμα
b195
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
b195
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
kok
των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
kok
φυσικής άσκησης
άλλης εργασίας
οδήγησης άλλου οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται
kok
υποχρεωτικά εντός οχήματος
υποχρεωτικά εκτός οχήματος
εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγάς δεν επιτρέπεται να
kok
οδηγεί το ΙΧ του
εκτελεί οποιαδήποτε εργασία
απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
kok
56 ώρες
58 ώρες
50 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος
kok
24 ωρών
21 ωρών
30 ωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό
kok
στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο
στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο
στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως
kok
διαθεσιμότητα
ανάπαυση, αν έχει πρόσβαση σε κλίνη
διάλειμμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
πριν από κάθε διαδρομή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
kok
Διμερής μεταφορά
Τριγωνική μεταφορά
Τράνζιτ (transit) μεταφορά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
kok
Όταν μεταφέρονται ευπαθή προϊόντα
Όταν μεταφέρονται επικίνδυνα εμπορεύματα
Σε ταχυδρομικές μεταφορές, σε νεκρικές αποστολές και σε μεταφορές επίπλων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ποια είναι η ευθύνη του μεταφορέα, συμφωνά με τη CMR;
kok
Ευθύνεται μόνο για ζημιές που προκλήθηκαν από τον τρόπο που οδηγεί το όχημα
Ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων, για τη βλάβη τους και για την οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση
Ευθύνεται μόνο για την καθυστέρηση παράδοσης των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
kok
στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο παραγγελιοδόχος (πράκτορας) μεταφορών έχει ευθύνη
kok
μόνο για τις εθνικές μεταφορές
τόσο για τις εσωτερικές όσο και για τις διεθνείς μεταφορές
μόνο για τις διεθνείς μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Μετανάστευση είναι η μετακίνηση μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων πληθυσμού με στόχο
kok
την εγκατάσταση τους σε άλλο μέρος
την εγκληματικότητα
τον τουρισμό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα
kok
για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας
επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους
για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Το ιδανικό ύφος ρύθμισης του προσκέφαλου του οδηγού είναι
kok
στο πάνω μέρος των αυτιών
στο σαγόνι
στο πάνω μέρος του κεφαλιού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτή,
kok
το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας , ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Στην Ελλάδα, ο συνηθέστερος τύπος συγκρούσεων μεταξύ φορτηγών και ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι
kok
μετωπικές
νωτομετωπικές
πλαγιομετωπικές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
kok
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών φορτηγού, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει
kok
ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό
μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό
μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Η σωστή συντήρηση και οι τακτικοί έλεγχοι του οχήματος
kok
μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
δεν επηρεάζουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
αυξάνουν την πιθανότητα εμφάνισης μηχανικής βλάβης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στη μηχανή,
kok
δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος
πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό
δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
kok
τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
τους κρατάτε ζεστούς
τους μετακινήσετε άμεσα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Σε κάποια ατυχήματα υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μεταξύ αυτών είναι η πρόσκρουση σε
kok
πληροφοριακή πινακίδα στάσης τρόλεϊ
πρόσθετη πινακίδα κατακόρυφης σήμανσης
φωτεινό σηματοδότη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση σύγκρουσης με όχημα που ανήκει σε αλλοδαπό που διαμένει εκτός Ελλάδας, την αποζημίωση θα την καταβάλει
kok
η πρεσβεία της χώρας διαμονής του
το Επικουρικό Κεφάλαιο
το Γραφείο Διεθνούς Ασφαλίσεως
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
kok
το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Νομαρχιακές οδικές εμπορευματικές μεταφορές πραγματοποιούνται μεταξύ
kok
πόλεων του ίδιου νομού όπου τα ΦΔΧ έχουν την έδρα τους και στους γειτονικούς νομούς
διαφορετικών νομών εντός της Ελλάδας
πρωτεύουσας νομού και έδρας του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
kok
ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Οι εταιρείες κοινού φορτίου εκτελούν μεταφορές αγαθών
kok
για ανώφελους σκοπούς
για κοινωφελείς σκοπούς
χωρίς κάποιο ειδικό μέσο μεταφοράς
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Ο καθημερινός έλεγχος της καλής λειτουργίας του οχήματος μπορεί να
kok
καταναλώσει χρόνο και χρήμα
εξοικονομήσει χρόνο και χρήμα
προκαλέσει σοβαρό ατύχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η μεικτή μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
kok
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δύο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών είναι
kok
1 λίτρο
1/2 λίτρο
2 λίτρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα (μετρούμενο με τη μέθοδο της αιμοληψίας) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
kok
0,20 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
0,10 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
0,30 γραμμάρια ανά λίτρο αίματος
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΔΙΑΔΟΚΙΔΑ    Ράβδος, συνήθως στρογγυλή, που ένωνε τις δοκούς του πλαισίου.
ΠΡΟΣΘΙΟΣ ΑΞΟΝΑΣ    Ο νοητός άξονας των κατευθυντήριων τροχών.
ΣΕΝΤΑΝ    Ο κλασσικός τύπος του αμαξώματος τριών όγκων με δύο ή τέσσερις πόρτες. Λέγεται και μπερλίνα.
Technology Tips
Για περισσότερο από έναν χρόνο ακούμε ότι η Apple έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μάλιστα θα είναι και αυτοκινούμενο. Γι αυτό το λόγο έχει επιχειρήσει να πάρει υπαλλήλους από υπάρχουσες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει πει δημοσίως ότι η Apple έχει πλησιάσει τους υπαλλήλους της

Η Lenovo εκτός από το Moto brand της Motrola, έχει στην κατοχή της και το ZUK sub-brand. Σήμερα ανακοίνωσε επίσημα το ZUK Z2 Pro με οθόνη 5.2 ιντσών FullHD AMOLED και ενσωματωμένο τετραπύρηνο επεξεργαστή Snapdragon 820. Το ZUK Z2 Pro ενσωματώνει μνήμη RAM 6GB, η οποία ξεκινά να γίνεται μόδα σιγά σιγά, και χωρητικότητα 128GB.

H Vodafone δίνει σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την τεχνολογία Smart Home, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία «έξυπνων» αξεσουάρ. Τα νέα Vodafone Smart Home αξεσουάρ δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού του, μέσα από το Smartphone ή το Τablet του ακόμα και όταν δεν είναι εκεί. Η κατηγορία

Όπως γνωρίζουμε, η επόμενη έκδοση του mobile λειτουργικό συστήματος της Google, είναι το Android N. Ήδη είναι διαθέσιμο το Android N Developers Preview για όσους developers θέλουν να το δοκιμάσουν και να είναι έτοιμοι όταν έρθει η επίσημη αναβάθμιση. Μέχρι τώρα όσοι ήθελαν να δοκιμάσουν τα Developer Previews έπρεπε να έχουν στην κατοχή τους Nexus

Η Samsung στην CES 2016 ανακοίνωσε δυο νέα notebooks από την πιο high-end σειρά Notebook 9 Series. Έχουν το ίδιο design, δυο διαφορετικά χρώματα Iron Silver και Modern Pink και θα κυκλοφορήσουν σε επιλεγμένες αγορές μέσα στο 2016. Τα δυο νέα notebooks της Samsung είναι εξαιρετικά ελαφριά και λεπτά. Το μικρότερο από τα δυο έχει