?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Οι κάτοχοι ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων για άδεια οδήγησης Γ που επιθυμούν ΠΕΙ για άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ
kok
χρειάζεται μόνο να εξεταστούν στην επιπλέον ύλη που αντιστοιχεί στη νέα δραστηριότητα
δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια επιμόρφωση για ΠΕΙ
οφείλουν να παρακολουθήσουν την αρχική επιμόρφωση για απόκτηση ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Ως «μεσαία και βαρέα οχήματα» χαρακτηρίζονται διεθνώς τα οχήματα των οποίων το μεικτό βάρος υπερβαίνει τους
kok
4,5 τόνους
3,5 τόνους
5 τόνους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Η καύση στον πετρελαιοκινητήρα επιτυγχάνεται μέσω
kok
επαγωγής
ηλεκτρικού κυκλώματος
συμπίεσης αέρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν
kok
το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
γίνεται αλλαγή λαδιών
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δε λειτουργεί
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Για να διαπιστωθεί η καλή και ομαλή λειτουργία του συμπλέκτη «ξηράς τριβής»
kok
πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στον ιδιοκτήτη του οχήματος
μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο αποσύμπλεξης και ολίσθησης
μπορείτε να προβείτε σε έλεγχο τριβής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το μέγεθος της ειδικής κατανάλωσης είναι
kok
η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται για κάθε μονάδα ενέργειας που παράγεται
ο ρυθμός παραγωγής έργου
το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μια δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή «πράσινη» περιοχή, το εύρος της
kok
δεν εξαρτάται από την ταχύτητα
εξαρτάται από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα
εξαρτάται από την εκάστοτε ταχύτητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει
kok
σε υψηλές θερμοκρασίες
σε χαμηλές θερμοκρασίες
σε καιρό βροχής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Το EBS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο
kok
την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης
την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητήριων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης
την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Το σύστημα ALB είναι μια ρυθμιστική βαλβίδα της δύναμης πέδησης σε συνάρτηση με
kok
το συντελεστή πρόσφυσης
το φορτίο
την ταχύτητα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν
kok
τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης
την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Η εκτεταμένη χρήση των φρένων προκαλεί μείωση της απόδοσής τους λόγω
kok
αύξησης της θερμοκρασίας
πτώσης της πίεσης
πτώσης της θερμοκρασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα
kok
του όγκου του
της ύλης του
των κιλών του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
kok
μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης
απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό
kok
μόνο όταν κινείται
είτε είναι σε στάση είτε κινείται
μόνο όταν είναι σε στάση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση
kok
της κατανάλωσης καυσίμου
της απόδοσης του συστήματος πέδησης
της καταπόνησης των τροχών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Όταν ο δρόμος είναι βρεγμένος, παγωμένος ή έχει λάδια, συνιστάται εν γένει
kok
η μείωση της ταχύτητας κίνησης
η αύξηση της ταχύτητας κίνησης
η απότομη πίεση του ποδομοχλού πέδησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Η κεντρομόλος δύναμη στο αυτοκίνητο εξασφαλίζεται από
kok
τα ελαστικά
την ανάρτηση
τα φρένα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Ορμή ενός οχήματος λέγεται
kok
η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ορθολογική οδήγηση
kok
πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο
προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας
περιλαμβάνει την ασφαλή και οικονομική οδήγηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Μικρότερη πίεση ελαστικών, σε σχέση με την προβλεπόμενη, συνεπάγεται
kok
μείωση του κόστους συντήρησης
αύξηση της κατανάλωσης καυσίμου
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Το μεταφερόμενο φορτίο
kok
απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 20% του μήκους του αμαξώματος
απαγορεύεται να προεξέχει από το αμάξωμα
απαγορεύεται να προεξέχει περισσότερο από το 30% του μήκους του αμαξώματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά τη μεταφορά κορμών δέντρου τα οχήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα με παράπλευρους ορθοστάτες
kok
οι οποίοι δεν πρέπει να ξεπερνούν το ύψος του φορτίου
οι οποίοι πρέπει να φτάνουν μέχρι το ύψος του φορτίου
οι οποίοι πρέπει υποχρεωτικά να έχουν διπλάσιο ύψος από το ύψος του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Κατά την ασφάλιση παλετών η μέθοδος συγκράτησης του φορτίου που χρησιμοποιείται δεν εξαρτάται
kok
από την ταχύτητα του οχήματος
από τον τύπο και το βάρος του οχήματος
από τα σημεία αγκύρωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Επιλέξτε ποιος από τους παρακάτω είναι σωστός τρόπος τοποθέτησης του φορτίου
b196
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι αριστερά
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι στην μέση
Το φορτίο στην φωτογραφία είναι δεξιά
b196
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
kok
που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας
kok
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
kok
μίας ημερολογιακής ημέρας
μίας ημερολογιακής εβδομάδας
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Ανάμεσα σε οποιεσδήποτε δύο εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης, ο οδηγός έχει
kok
το πολύ 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
τουλάχιστον 3 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
το πολύ 2 μειωμένες ημερήσιες χρονικές περιόδους ανάπαυσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
kok
58 ώρες
56 ώρες
50 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, το ανώτατο χρονικά όριο οδήγησης του καθενός είναι οι
kok
10 ώρες
9 ώρες
18 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί
kok
ως πιστωτική κάρτα
από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα
από δυο οδηγούς για το ίδιο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση
kok
«άλλες εργασίες»
«διαθεσιμότητα»
«2ος οδηγός»
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται
kok
σε κάθε αλλαγή των πινακίδων κυκλοφορίας
πριν από κάθε διαδρομή
αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 5 λεπτών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Οι διμερείς άδειες
kok
χρησιμοποιούνται για τις διεθνείς μεταφορές μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
χρησιμοποιούνται για διεθνείς μεταφορές μεταξύ μη κοινοτικών χωρών ή μεταξύ μιας κοινοτικής και μιας τρίτης (εκτός ΕΕ) χώρας, κατόπιν διμερούς συμφωνίας μεταξύ των χωρών
χορηγούνται ταυτόχρονα με τις άδειες ΕΔΥΜ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Πώς επιβεβαιώνεται η ύπαρξη του συμβολαίου (σύμβασης) μεταφοράς CMR;
kok
Με συμβολαιογραφική πράξη, που υπογράφουν φορτωτής και αποστολέας
Με το δελτίο παραδόσεως διεθνούς φορτωτικής (CMR), που εκδίδεται σε τρία αντίτυπα, τα οποία υπογράφουν ο αποστολέας και ο μεταφορέας
Με υπεύθυνη δήλωση που χορηγεί ο αποστολέας στο μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Στις διεθνείς μεταφορές ο αποστολέας φέρει ευθύνη στην περίπτωση που δώσει στον μεταφορέα στοιχεία ανακριβή ή ανεπαρκή για το εμπόρευμα και τη μεταφορά;
kok
Φέρει ευθύνη, αλλά καταβάλλει τη μισή αποζημίωση στον μεταφορέα για τυχόν βλάβες ή απώλειες
Φέρει ευθύνη, αλλά όχι μέχρι του σημείου να αποζημιώσει τον μεταφορέα
Είναι υπεύθυνος για κάθε δαπάνη, απώλεια και βλάβη την οποία θα μπορούσε να υποστεί ο μεταφορέας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Συμφωνά με τη CMR, ο μεταφορέας ευθύνεται για την ολική ή μερική απώλεια των εμπορευμάτων και για τη βλάβη τους
kok
στην περίπτωση που η απώλεια προκλήθηκε από υπαιτιότητα του αποστολέα
στην περίπτωση την οποία υπήρχε ελάττωμα του εμπορεύματος που δεν μπορούσε να εντοπίσει ο μεταφορέας
στην περίπτωση λανθασμένης ενέργειας του προσώπου στο οποίο εκμίσθωσε το όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Σε ποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις διεθνούς μεταφοράς προς ή από τρίτες χώρες δεν εκδίδεται δελτίο TIR;
kok
Στη μεταφορά γαλακτοκομικών προϊόντων και προϊόντων που βρίσκονται σε υπερκατάψυξη
Στις προσωρινές εξαγωγές για τις οποίες εκδίδεται το carnet ΑΤΑ
Στις περιπτώσεις που το μεταφορικό μέσο είναι ψυγείο TIR, που πληροί τις προδιαγραφές της συμφωνίας ΑΤΡ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
kok
εργάζονται χωρίς ασφάλιση
εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η εργονομία ασχολείται με
kok
το εργατικό δίκαιο
τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές αγαθών
τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι κρίσιμη για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από
kok
το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος
τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού
τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Φορτηγό κατηγορίας Ν2 (ταξινομημένο το 2008) είναι εξοπλισμένο με ζώνη ασφαλείας μόνο για τον οδηγό και όχι για τον συνοδηγό. Στην περίπτωση αυτό,
kok
το όχημα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλιστεί με ζώνη ασφαλείας συνοδηγού
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ ο συνοδηγός όχι
ο οδηγός οφείλει να φορά ζώνη ασφαλείας, ενώ απαγορεύεται η ύπαρξη συνοδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι
kok
οι καιρικές συνθήκες
τα έργα υποδομής
ο άνθρωπος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην Ευρώπη, οι δύο βασικότερες αιτίες των σοβαρών (με έναν τουλάχιστον τραυματία) ατυχημάτων με φορτηγά είναι
kok
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
οι αστοχίες της υποδομής και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες
ο ανθρώπινος παράγοντας και οι μηχανικές βλάβες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Μεταξύ των συνηθέστερων κατηγοριών ατυχημάτων με εμπλοκή φορτηγού είναι οι εξής:
kok
οι απαιτήσεις τριβής σε αριστερή στροφή και η σταθερή επιτάχυνση
«εκτροχιασμός» με υψηλή ή με χαμηλή ταχύτητα
οι αεροδυναμικές επιδράσεις και οι μη σηματοδοτούμενοι κόμβοι
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Οι περισσότερες αστοχίες υδροπνευματικών συστημάτων πέδησης συμβαίνουν εξαιτίας
kok
απώλειας πνευματικής πίεσης ή μηδενισμού της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
απώλειας υδραυλικής πίεσης ή μείωσης της απόδοσης σε κατηφόρες μεγάλου μήκους
αύξησης υδραυλικής πίεσης ή αύξησης της κατωφερικής κλίσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση τυχόν επιβατών
απομάκρυνση τυχόν επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών
απομάκρυνση τυχόν επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως
kok
τους κρατάτε ζεστούς
τους μετακινήσετε άμεσα
τους δώσετε άμεσα να πιουν νερό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικά ρεύμα,
kok
μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος
δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους
μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Για τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες, απαραίτητη προϋπόθεση αποδοχής του έντυπου Φιλικής Δήλωσης ατυχήματος είναι
kok
οι εμπλεκόμενοι οδηγοί να έχουν ελληνική υπηκοότητα
το ατύχημα να έχει συμβεί εντός της ελληνικής επικράτειας
τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Οι εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να χωριστούν -ανάλογα με το μέσο μεταφοράς- στις εξής κατηγορίες:
kok
χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές και ποτάμια ναυσιπλοΐα
μεταφορές με ΦΙΧ και μεταφορές με ΦΔΧ
χερσαίες, οδικές και σιδηροδρομικές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Για την πραγματοποίηση εμπορευματικής οδικής μεταφοράς μεταξύ δύο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο μεταφορέας πρέπει να διαθέτει
kok
διμερή άδεια
κοινοτική άδεια
σύμβαση CMR
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Κατά τη διενέργεια εμπορευματικής μεταφοράς με ΦΙΧ αυτοκίνητο,
kok
η μεταφορά πρέπει να αποτελεί κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης
ο οδηγός του ΦΙΧ έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας με την επιχείρηση
ο οδηγός του ΦΙΧ δεν οφείλει να έχει ΠΕΙ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας Εθνικών ή Διεθνών Μεταφορών λαμβάνεται έπειτα από παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης σε
kok
ΣΕΚΟΟΜΕΕ
ΣΕΚΑΜ
ΚΕΘΕΥΟ
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Η διαδοχική μεταφορά εμπορευμάτων πραγματοποιείται
kok
σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με ετερογενή μεταφορικά μέσα και χωρίς εκφόρτωση των εμπορευμάτων
στον ίδιο ή σε διαφορετικό γεωγραφικό χώρο με δυο τουλάχιστον ετερογενή μεταφορικά μέσα
στον ίδιο γεωγραφικό χώρο και με ομοιογενή μεταφορικά μέσα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Για τον εντοπισμό της θέσης του οχήματος εφαρμόζονται οι εξής τεχνολογίες:
kok
RDS/TMC, GPRS, GSM, WAP
GPS, GIS
weigh in motion, sensors
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κατανάλωση άφθονων υγρών κατά τη διάρκεια της ημέρας
kok
πρέπει να συνδυάζεται με την κατανάλωση αλατιού
πρέπει να αποφεύγεται
είναι θετική για την υγεία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Τα βαριά γεύματα πρέπει να αποφεύγονται
kok
το βράδυ
το μεσημέρι
το πρωί
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Όχημα αρθρωτό   O συνδυασμός oχημάτων πoυ περιλαμβάνει ένα ρυμoυλκό όχημα και ένα ημιρυμoυλκoύμενο (επικαθήμενο) συνδεδεμένο με αυτό.
Φώτα όγκου   Τα φώτα που τοποθετούνται σε ορισμένα οχήματα με κινητήρα και ορισμένα ρυμουλκούμενα κοντά στο ακρότατο σημείο του πλάτους και όσο πιο κοντά στο υψηλότερο σημείο του οχήματος και που χρησιμοποιούνται για να διακρίνεται με ευκρίνεια ο όγκος αυτού.
ΚΛΑΞΟΝ    Όργανο παραγωγής δυνατού ήχου, που λειτουργεί με ηλεκτρισμό και αποτελεί κύρια προειδοποιητικό όργανο για τους άλλους ανθρώπους που με οχήματα ή πεζοί χρησιμοποιούν το δρόμο.
Technology Tips
Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί και αυτό και τελικά δεν αποφεύχθηκε. Στη Μ. Βρετανία την Κυριακή έγινε η πρώτη σύγκρουση drone με επιβατικό αεροπλάνο. Το αεροσκάφος με 132 επιβάτες και 5 μέλη του πληρώματος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο του Heathrow στο Λονδίνο. Ο πιλότος της πτήσης BA727 της British Airways, που ερχόταν από Γενεύη, ανέφερε στις

Εσείς γνωρίζετε πόσες φορές την ημέρα ξεκλειδώνετε το κινητό σας; Η Apple γνωρίζει ότι ο μέσος κάτοχος iPhone ξεκλειδώνει το κινητό του περίπου 80 φορές την ημέρα. Οι πληροφορίες έρχονται από τον αναλυτή Ben Bajarin, που συμμετείχε σε μια σύσκεψη για την ασφάλεια στα γραφεία της Apple. Δεδομένης μιας 12ωρης χρήσης του iPhone κατά τη

Η κινέζικη Xiaomi μπορεί να έχει γίνει γνωστή κυρίως από τα value for money κινητά της, όμως δεν περιορίζεται μόνο σε αυτά. Ανακοίνωσε επίσημα την νέα Xiaomi Mi TV 2S, 4K τηλεόραση με πάχος που φτάνει μόλις τα 9.9 χιλιοστά. Έρχεται με οθόνη 48 ιντσών, τρέχει Android 5.0 Lollipop και η τιμή ξεκινά από 485

Αυτή τη στιγμή το iOS 9 έχει φτάσει στο iOS 9.3.1 και ήταν αρκετά τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν εμπόδισε τους χρήστες συμβατών συσκευών από το να κάνουν την αναβάθμιση. Μπορεί το iOS 9 να μην ξεπερνά τον ρυθμό υιοθέτησης που είχε το iOS 7, όμως τα πήγε

Χωρίς πολλές επισημότητες η Apple έκανε κάποιες αναβαθμίσεις σε MacBook και MacBook Air. Το ανανεωμένο MacBook έρχεται με sixth-generation Intel Core M 1.1GHz ή 1.3GHz, η μνήμη RAM αναβαθμίστηκε από 1600MHz σε 1866MHz. Επιπλέον, η Intel HD 515 GPU υπόσχεται 25% καλύτερη απόδοση, ενώ υπάρχει διαθέσιμο το νέο rose gold χρώμα που έρχεται να σηματοδοτήσει