?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς εμπορευμάτων ασκεί :
kok
όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Γ ή Γ+Ε)
ασκεί όποιος διαθέτει στην κατοχή του φορτηγό με μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων
ασκούν μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Στην Ελλάδα, η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίστηκε σε
kok
25 ώρες
35 ώρες
70 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
kok
το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων
το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς
τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Ο έλεγχος της στάθμης των λαδιών πρέπει να γίνεται όταν
kok
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία
το φορτηγό είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί
το φορτηγό είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Το κιβώτιο ταχυτήτων είναι ένα μηχανικό σύστημα γραναζιών μέσα σε ένα μεταλλικό κιβώτιο. Ο κύριος σκοπός του είναι
kok
η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του κεντρικού άξονα
η μεταβολή της σχέσης μετάδοσης των στροφών μεταξύ του κινητήρα και του στροφαλοφόρου άξονα
η μεταβολή της ταχύτητας κίνησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται
kok
μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά
οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ειδικής κατανάλωσης παρέχει τη σχέση μεταξύ
kok
της ροπής στρέψης και των στροφών του κινητήρα
της ισχύος και των στροφών του κινητήρα
της ειδικής κατανάλωσης και των στροφών του κινητήρα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η αλλαγή ταχυτήτων συνεπάγεται μεταβολή της ροπής στρέψης που μεταδίδεται από τον κινητήρα στους τροχούς (μέσω του συστήματος μετάδοσης κίνησης). Η αλλαγή ταχύτητας πρέπει να γίνεται
kok
στην πράσινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κίτρινη περιοχή του στροφόμετρου
στην κόκκινη περιοχή του στροφόμετρου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει
kok
σε υψηλές θερμοκρασίες
σε χαμηλές θερμοκρασίες
σε καιρό βροχής
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδης επιτρέπουμε
kok
τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος
τη ροή πεπιεσμένου αέρα
τη ροή υγρού φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο περιοριστής ταχύτητας έχει ως σκοπό να περιορίσει την ταχύτητα του φορτηγού
kok
σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
ανάλογα με τα όρια ταχύτητας κάθε οδού
κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών
kok
ανάβουν τα φώτα πέδησης
αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης
απενεργοποιείται αυτόματα το ABS
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Σε μεγάλες κατηφόρες με τη συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή βασικά επιτυγχάνεται
kok
επιτάχυνση
διατήρηση της ταχύτητας ή ελαφρά επιβράδυνση
ακινητοποίηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Οι δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι
kok
η ισχύς και η απόδοση
η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος
η θερμότητα και το παραγόμενο έργο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε
kok
απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος
απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος
μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται
kok
η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου
η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης
η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται
kok
στους άξονές του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς/ελαστικά
ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι
kok
ίση
μικρότερη
μεγαλύτερη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται για
kok
την εκκίνηση ενό φορτηγού
τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας
την ακινητοποίηση ενός φορτηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Ορμή ενός οχήματος λέγεται
kok
η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση
η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή
η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν
kok
η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη
το κέντρο βάρους είναι ψηλά
το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο
kok
μία φορά το μήνα
μία φορά το εξάμηνο
μία φορά το χρόνο
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Η ασφαλής φόρτωση δεν είναι ευθύνη
kok
των αστυνομικών αρχών
του οδηγού
του υπεύθυνου της φόρτωσης
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά τη μεταφορά μη συσκευασμένης ξυλείας σε όχημα με πλευρικά τοιχώματα, αν το ύψος του φορτίου είναι λίγο μεγαλύτερο από το ύψος του μπροστινού, των παραπλεύρων και των πίσω πλευρών του οχήματος τότε
kok
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άλλο όχημα μεταφοράς
θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πρόσθετα μέσα πρόσδεσης
δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η μεταφορά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν σκεπάζετε το φορτίο με περισσότερα από ένα καλύμματα
kok
πρέπει όλα τα καλύμματα να είναι από πλαστικό
πρέπει να αρχίσετε με το πιο πίσω κάλυμμα καταλήγοντας προς τα εμπρός
πρέπει να αρχίσετε με τα μπροστινά καλύμματα καταλήγοντας προς τα πίσω
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Το ωράριο εργασίας του οδηγού υπόκειται σε περιορισμούς κυρίως για λόγους
kok
συντήρησης του οχήματος
οδικής ασφάλειας
αντιμετώπισης της ανεργίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό Κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα
kok
που υποβάλλονται σε οδικές δοκιμές για λόγους τεχνικής βελτίωσης
των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 60 km/h
που κινούνται εντός ακτίνας 60 km. από τη βάση τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα
kok
οδήγησης άλλου οχήματος
φυσικής άσκησης
άλλης εργασίας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Ο οδηγός οφείλει να έχει μία ημερήσια περίοδο ανάπαυσης μέσα στο διάστημα
kok
μίας ημερολογιακής εβδομάδας
24 ωρών από την προηγούμενη ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης
μίας ημερολογιακής ημέρας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Η κανονική περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης είναι μια περίοδος ανάπαυσης του οδηγού διάρκειας τουλάχιστον
kok
4,5 ωρών
45 λεπτών
45 ωρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι ώρες οδήγησης μεταξύ δύο εβδομαδιαίων αναπαύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις
kok
58 ώρες
56 ώρες
50 ώρες
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Υποχρέωση εξοπλισμού με ταχογράφο έχουν εν γένει τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτά βάρος άνω
kok
των 7 τόνων
των 3,5 τόνων
του 1,5 τόνου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση
kok
ελέγχου από τις αστυνομικές αρχές
δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου
μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Οι βασικές θέσεις ενός ψηφιακού ταχογράφου είναι
kok
διαθεσιμότητα, αναμονή, οδήγηση, διάλειμμα
διαθεσιμότητα, διάλειμμα ή ανάπαυση, άλλες εργασίες, οδήγηση
διάλειμμα, ανάπαυση, οδήγηση 1ου οδηγού, οδήγηση 2ου οδηγού
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η χερσαία φορτωτική υπογράφεται
kok
από τον αποστολέα και τον μεταφορέα
μόνο από τον μεταφορέα
από τον αποστολέα ή τον μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η μεταφορά εμπορευμάτων από Ελλάδα προς Τουρκία με σερβικό φορτηγό αυτοκίνητο είναι:
kok
Τράνζιτ (transit) μεταφορά
Τριγωνική μεταφορά
Διμερής μεταφορά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Σε ποιες περιπτώσεις μεταφοράς δεν εφαρμόζεται η CMR;
kok
Σε μεταφορές τροφίμων
Σε μεταφορές επίπλων
Σε μεταφορές φαρμάκων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Έχει ευθύνη ο μεταφορέας για ζημιές που οφείλονται σε ίδια ελαττώματα του μεταφερόμενου πράγματος συμφωνά με τη CMR;
kok
Όχι, την ευθύνη έχει ο αποστολέας και ο μεταφορέας δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε ήταν ελαττωματικά
Όχι, την ευθύνη έχει ο κατασκευαστής του εμπορεύματος
Όχι, αλλά θα πρέπει να αποδείξει ότι τα εμπορεύματα που παρέλαβε εμφάνιζαν ελάττωμα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Φορτηγό μεταφέρει ευπαθή προϊόντα από την Ελλάδα στη Γερμανία και εγκλωβίζεται στην Ιταλία, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων. Τα εμπορεύματα καταστρέφονται. Ευθύνεται ο μεταφορέας;
kok
Όχι, γιατί η ευθύνη βαραίνει τον αποστολέα, που έπρεπε να ενημερώσει τον μεταφορέα για την απεργία
Ναι, γιατί έπρεπε να έχει ενημερωθεί για το γεγονός της απεργίας, ώστε να ακολουθήσει άλλο δρομολόγιο
Όχι, εφόσον αποδείξει ότι η ακινητοποίηση του οχήματος του δεν μπορούσε να προβλεφθεί, όση επιμέλεια κι αν κατέβαλε ο μεταφορέας
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Το πιστοποιητικό EUR.1
kok
εκδίδεται πάντα μετά την εξαγωγή των προϊόντων
δεν μπορεί να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
μπορεί κατ' εξαίρεση να εκδοθεί μετά την εξαγωγή των προϊόντων
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Ο όρος «λαθρομετανάστης» περιλαμβάνει τις περιπτώσεις αλλοδαπών που
kok
εισήλθαν νόμιμα στη χώρα, αλλά έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
εργάζονται χωρίς ασφάλιση
εξέρχονται από τη χώρα, αφού έπαψε η νομιμότητα της παραμονής τους
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η συνθήκη «Σένγκεν» είναι μια διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για
kok
την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών
τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών
τις εμπορευματικές μεταφορές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ύψους του τιμονιού πρέπει να γίνεται με βάση
kok
το ύψος του οχήματος
το ύψος του οδηγού
το φορτίο του οχήματος
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η λειτουργία της ζώνης ασφαλείας στηρίζεται σε ένα μηχανισμό που λειτουργεί σαν
kok
πυξίδα
ρολόι
εκκρεμές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Τρεις είναι οι πλέον βασικοί παράγοντες που επιδρούν στην οδική ασφάλεια:
kok
ο οδηγός, το όχημα, η οδός περιλαμβανομένου και του λειτουργικού περιβάλλοντος
ο οδηγός, η οδός και το οδόστρωμα
το όχημα, η σήμανση και η σηματοδότηση
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Σε διαδικασία σταθερής στροφής, η ροπή ευστάθειας που συγκρατεί το όχημα σε όρθια θέση προέρχεται από
kok
τη μεταφορά κατακόρυφου φορτίου στα ελαστικά από πλευρά σε πλευρά
τη φυγόκεντρο δύναμη και την εξωτερική μετατόπιση του κέντρου βάρους ως προς το ίχνος των τροχών
την ένταση της δύναμης πέδησης που ασκεί ο οδηγός
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η «οπίσθια ενίσχυση» μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση
kok
της δυναμικής ευστάθειας φορτηγού
της στατικής ευστάθειας φορτηγού
της ευστάθειας του φορτίου
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον
kok
50 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
20 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
100 μέτρων από το ακινητοποιημένο όχημα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Σε περίπτωση αστοχίας του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης σε κατηφόρα, το πιο σημαντικό είναι να ενεργήσετε άμεσα, διότι με την πάροδο του χρόνου
kok
η πνευματική πίεση μειώνεται
η αστοχία γενικεύεται
η ταχύτητα του οχήματος αυξάνεται
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να
kok
το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο
το ανασηκώσετε
του ρίξετε παγωμένο νερό
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Η παρακολούθηση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την παροχή πρώτων βοηθειών είναι
kok
υποχρεωτική
προαιρετική αλλά χρήσιμη
ανώφελη
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της Φιλικής Δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με
kok
νεκρό
σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές
υλικές ζημιές
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Κάποια από τα κατεξοχήν φορτία που μεταφέρονται με πλοία είναι
kok
το πετρέλαιο, τα δημητριακά, τα μεταλλεύματα σιδήρου
τα παράγωγα του φυσικού αερίου και ο χρυσός
τα διαμάντια, το γάλα και τα αβγά
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Η οδική εμπορευματική μεταφορά παρουσιάζει σημαντικά μειονεκτήματα όπως:
kok
μεταφορά από «πόρτα σε πόρτα», ασυμβατότητα υποδομών
επιβάρυνση του περιβάλλοντος και φθορά των οδικών υποδομών
χαμηλή ταχύτητα και μειωμένη ευελιξία
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Η σύμβαση CMR ουσιαστικά καθορίζει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών και κυρίως
kok
το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων
τους όρους απόκτησης ΠΕΙ
την ευθύνη του οδικού μεταφορέα
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Ελληνική μεταφορική επιχείρηση που εκτελεί δημόσιες οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορεί να εκμισθώσει κάποιο από τα οχήματά της υπό την προϋπόθεση ότι
kok
το όχημα έχει τεθεί σε κυκλοφορία στην ελληνική επικράτεια
η σύμβαση μίσθωσης αφορά στη διάθεση του οχήματος με οδηγό
ο χρόνος μίσθωσης είναι μικρότερος των τριών μηνών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τα οχήματα ΦΙΧ πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κάρτα καυσαερίων που εκδίδεται κάθε
kok
ένα χρόνο
έξι μήνες
δυο χρόνια
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η μεταφορά 50 τηλεοράσεων από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη γίνεται με τρένο. Έπειτα μεταφορτώνονται σε μικρό φορτηγό για να διανεμηθούν εντός της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η μεταφορά αυτή είναι
kok
διαδοχική
συνδυασμένη
μεικτή
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Τα «έτοιμα» γεύματα όπως μπισκότα, τσιπς κ.λπ. πρέπει να αποφεύγονται, διότι
kok
δεν έχουν καμία σχεδόν διατροφική αξία
έχουν υψηλή διατροφική αξία
περιέχουν χαμηλές ποσότητες ακόρεστων λιπαρών
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο περιεκτικότητας αλκοόλ (μετρούμενο με αλκοολόμετρο) για τους οδηγούς φορτηγών είναι
kok
0,20 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
0,10 χιλιοστό του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
0,30 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΒΕΝΤΙΛΑΤΕΡ    Η άλλη ονομασία του ανεμιστήρα (γαλλική).
MέγιστO επιτρεπόμενO βάρOς   To μέγιστo βάρoς φoρτωμένoυ oχήματoς, τo oπoίo αναγράφεται ως επιτρεπόμενo στην άδεια κυκλoφoρίας τoυ.
ΜΠΑΤΑΡΙΑ    Η συσκευή παραγωγής και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος που στα ελληνικά αποδίδεται με τη λέξη συσσωρευτής. Είναι δευτερεύουσα πηγή ηλεκτρικού ρεύματος, αφού δεν το παράγει μόνη της, αλλά φορτίζεται από εξωτερική πηγή (δυναμό).
Technology Tips
Μπορεί στη χώρα μας να έχουμε τις περισσότερες μέρες του χρόνου ήλιο, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Το στέγνωμα των ρούχων μπορεί να αποδεχθεί σημαντικός μπελάς, ειδικά για όποιον δεν θέλει να χρησιμοποιεί συχνά το στεγνωτήριο. Η εταιρεία Omo, που δραστηριοποιείται στον τομέα των απορρυπαντικών δημιούργησε το Peggy, ένα έξυπνο μανταλάκι

Μετά από πολλές διαρροές η Huawei ανακοίνωσε και επίσημα το Huawei P9 Lite, περίπου 2 εβδομάδες μετά την επίσημη παρουσίαση των Huawei P9 και Huawei P9 Plus με dual κάμερα 12 Μegapixel από την Leica και επεξεργαστή Kirin 955. Το Huawei P9 Lite διατηρεί την οθόνη 5.2 ιντσών ανάλυσης 1080×1920 pixels, τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων

H LG παρουσιάζει τη νεότερη εκδοχή του λειτουργικού της συστήματος για τις Smart TVs της, το WebOS 3.0. Ουσιαστικά, η επίσημη πρώτη του LG WebOS 3.0 θα γίνει στο πλαίσιο του Consumer Electronics Show 2016, στο Las Vegas, αλλά έχουν γίνει γνωστά όλα τα χαρακτηριστικά του. Με το LG WebOS 3.0, ο κάτοχος μίας Smart

Αυτή τη στιγμή το iOS 9 έχει φτάσει στο iOS 9.3.1 και ήταν αρκετά τα προβλήματα που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Ωστόσο αυτό φαίνεται πως δεν εμπόδισε τους χρήστες συμβατών συσκευών από το να κάνουν την αναβάθμιση. Μπορεί το iOS 9 να μην ξεπερνά τον ρυθμό υιοθέτησης που είχε το iOS 7, όμως τα πήγε

Το να γράφεις σε μια οθόνη αφής ένα σύντομο μήνυμα είναι απλή και εύκολη διαδικασία, όμως για μεγαλύτερα κείμενα, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Γι αυτό το λόγο εταιρείες όπως Apple, Microsoft λανσάρουν και πληκτρολόγια ως αξεσουάρ σε συσκευές όπως iPad Pro και Surface. Ωστόσο, η Apple φαίνεται να οραματίζεται τα μελλοντικά της laptops