?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επιβατοχιλιόμετρο είναι μονάδα μέτρησης του:
kok
Μεταφορικού κόστους ανά επιβάτη.
Επιβατικού κοινού μιας εταιρείας.
Πραγματοποιούμενου μεταφορικού έργου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
kok
Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Ο κινητήρας των οχημάτων μετατρέπει:
kok
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε θερμότητα.
Τη θερμική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
Τη χημική ενέργεια του καυσίμου σε μηχανικό έργο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
kok
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
kok
Αυτόματο σασμάν.
Υδροπνευματικό σασμάν.
Μηχανικό σασμάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
kok
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
kok
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Στα στροφόμετρα με μεταβλητή πράσινη περιοχή, το εύρος της:
kok
Εξαρτάται από το μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο.
Εξαρτάται από το εκάστοτε φορτίο.
Δεν εξαρτάται από το φορτίο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Η υγρασία μπορεί να μετατραπεί σε πάγο που επικάθεται στις βαλβίδες και τους αγωγούς, με αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των φρένων ή/και την πλήρη αστοχία τους. Αυτό συμβαίνει:
kok
Σε χαμηλές θερμοκρασίες.
Σε υψηλές θερμοκρασίες.
Σε καιρό βροχής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Επιβάτης μεταβαίνει με μετρό από το σπίτι του στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης στην Αθήνα. Στη συνέχεια μεταβαίνει με τρένο στη Θεσσαλονίκη. Στη μετακίνηση αυτή ή σε τμήμα της:
kok
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο συμπληρωματικό.
Το λεωφορείο του ΟΑΣΑ είναι μέσο ανταγωνιστικό.
Το αεροπλάνο είναι μέσο συμπληρωματικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές αξιοποιούνται καλύτερα σε υψηλά φορτία και κίνηση:
kok
Σε ανωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε κατωφέρειες μεγάλου μήκους ή/και έντονης κλίσης.
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Κατά τη λειτουργία των επιβραδυντών:
kok
Αξιοποιείται η τριβή για την ανάπτυξη δύναμης πέδησης.
Ανάβουν τα φώτα πέδησης.
Απενεργοποιείται αυτόματα το abs.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Προκαλεί δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης.
Συντελεί στην αύξηση της διάρκειας ζωής των φρένων.
Προκαλεί υπερθέρμανση των φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, μπορεί να είναι:
kok
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Η ισχύς και η απόδοση.
Η φυγόκεντρος και η κεντρομόλος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Μικρότερη απόσταση ακινητοποίησης.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Το φορτίο του οχήματος είναι μία πρόσθετη δύναμη που ασκείται σε αυτό:
kok
Είτε είναι σε στάση είτε κινείται.
Μόνο όταν είναι σε σχάση.
Μόνο όταν κινείται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Η υπερφόρτωση προκαλεί μείωση:
kok
Της απόδοσης του συστήματος πέδησης.
Της καταπόνησης των τροχών.
Της κατανάλωσης καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Όταν η δύναμη τριβής αυξάνεται, ο συντελεστής πρόσφυσης εν γένει:
kok
Μειώνεται.
Αυξάνεται.
Δεν μεταβάλλεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
kok
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει ειδική κοινοτική άδεια. Επί του οχήματος:
kok
Πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται το πρωτότυπο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει επικυρωμένο αντίγραφο αυτής.
Αρκεί να υπάρχει απλό φωτοαντίγραφο αυτής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Το σύστημα (έλεγχος πλοήγησης) cruise control συμβάλλει στην εξοικονόμηση καυσίμου, αφού βοηθά τον οδηγό:
kok
Να οδηγεί με σταθερή ταχύτητα.
Να επιβραδύνει ομαλά.
Να επιταχύνει ομαλά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης προκλήθηκε καθυστέρηση στο δρομολόγιο ενός λεωφορείου. Ο οδηγός για να φτάσει στον προορισμό του πρέπει να:
kok
Αυξήσει την ταχύτητα κίνησης.
Μειώσει την ταχύτητα κίνησης.
Μην μεταβάλει την ταχύτητα κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
kok
Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
kok
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Δεν βγάζουν έξω από το παράθυρο μέρη του σώματος τους.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Δεν συνομιλούν μεταξύ τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
kok
15 επιβάτες.
9 επιβάτες.
19 επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Ο χρόνος της διαδρομής μεταξύ ενός χώρου ανάπαυσης σε δημόσια οδό και ενός σημείου απο/επιβίβασης επιβατών εκτός οδού θεωρείται:
kok
Άλλη εργασία.
Χρόνος οδήγησης.
Διάλειμμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Η ημερολογιακή εβδομάδα θεωρείται ότι αρχίζει τα μεσάνυκτα της Κυριακής προς Δευτέρα και τελειώνει την ίδια ώρα:
kok
Μετά το πέρας επτά εργασίμων ημερών.
Μετά το πέρας 100 ωρών εργασίας.
Της επόμενης Κυριακής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός μπορεί να βρίσκεται εντός οχήματος υπό την προϋπόθεση ότι:
kok
Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 km από την έδρα του.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει υποδομή για ύπνο.
Το όχημα είναι ακινητοποιημένο και διαθέτει κλιματισμό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
kok
Οδηγεί το ix του.
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Μέσα σε δυο συνεχόμενες εβδομάδες, ένας οδηγός μπορεί να έχει:
kok
Μία μειωμένη εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσης.
Δύο μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
Τρεις μειωμένες εβδομαδιαίες περιόδους ανάπαυσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, η παρουσία του εντός του οχήματος είναι υποχρεωτική:
kok
Μετά τα πρώτα 150 km διαδρομής.
Μετά το πέρας της 1ης ώρας της διαδρομής.
Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
kok
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής του.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο τα λεωφορεία που:
kok
Που ανήκουν στο στρατό.
Κυκλοφορούν και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 10 ετών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
kok
«Διάλειμμα».
«Διαθεσιμότητα».
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Η ρύθμιση του ψηφιακού ταχογράφου πρέπει να γίνεται:
kok
Πριν από κάθε διαδρομή.
Κάθε χρόνο.
Αν μείνει εκτός λειτουργίας το ρολόι για διάστημα μεγαλύτερο των 20 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Αντιραντάρ.
Εφεδρικό τροχό.
Πυροσβεστήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Παιδικά καθίσματα.
Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Εργαλεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
kok
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
kok
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Η διευκόλυνση εισόδου στη χώρα λαθρομεταναστών επισύρει στον οδηγό:
kok
Υποχρεωτική αργία από την εργασία του.
Μόνο χρηματικό πρόστιμο.
Ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η συνθήκη Σένγκεν είναι μία διακρατική συμφωνία που έχει ως στόχο τη θέσπιση κοινού πλαισίου για:
kok
Την εναρμόνιση των αδειών οδήγησης μεταξύ των κρατών-μελών.
Τη διακίνηση πολιτών μεταξύ των κρατών-μελών.
Τις επιβατικές μεταφορές με λεωφορεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Η ζώνη ασφαλείας:
kok
Περιορίζει την ελευθερία κινήσεων.
Δεν προστατεύει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
Προφυλάσσει τον οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
kok
Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση κλαταρίσματος ελαστικών λεωφορείου, ο κίνδυνος απώλειας του ελέγχου του οχήματος είναι εν γένει:
kok
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε εμπρόσθιο ελαστικό.
Μεγαλύτερος όταν συμβαίνει σε οπίσθιο ελαστικό.
Ο ίδιος είτε συμβαίνει σε εμπρόσθιο είτε σε οπίσθιο ελαστικό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, οι επιβάτες πρέπει να:
kok
Απομακρυνθούν από το όχημα μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
Απομακρυνθούν οπωσδήποτε από το όχημα.
Παραμείνουν οπωσδήποτε εντός του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
kok
Η ενημέρωση των οικογενειών των επιβατών.
Το σβήσιμο του κινητήρα.
Η αφαίρεση του κράνους των μοτοσικλετιστών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες που έχουν έρθει σε επαφή με το ηλεκτρικό ρεύμα:
kok
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι κακός αγωγός του ρεύματος.
Μπορείτε να επιχειρήσετε απεγκλωβισμό μόνο αν διαθέτετε αντικείμενο που είναι καλός αγωγός του ρεύματος.
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιχειρήσετε τον απεγκλωβισμό τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
kok
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
kok
Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
kok
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Η πρόληψή του.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Φώτα OπισθOπOρείας   Tα φώτα τoυ oχήματoς πoυ χρησιμoπoιoύνται για τo φωτισμό της oδoύ πίσω από τo όχημα και τα oπoία πρoειδoπoιoύν ότι τo όχημα θα κινηθεί ή κινείται πρoς τα πίσω.
Iσόπεδη σιδηρOδρOμική ή τρOχιOδρOμική διάβαση   Kάθε ισόπεδη διασταύρωση μεταξύ oδoύ και σιδηρoδρoμικής ή τρoχιoδρoμικής γραμμής, η oπoία έχει ίδια διαμόρφωση.
HμιρυμOυλκOύμενO (επικαθήμενO)   To ρυμoυλκoύμενo τo κατασκευασμένo για σύνδεση με ρυμoυλκό όχημα κατά τρόπoν ώστε τμήμα αυτoύ να στηρίζεται επί τoυ ρυμoυλκoύ, επί τoυ oπoίoυ επιπίπτει μεγάλo μέρoς τoυ βάρoυς και τoυ φoρτίoυ τoυ.
Technology Tips
Ερευνητές από το University of Science and Technology of China έκαναν τα αποκαλυπτήρια σε ένα ρεαλιστικό ρομπότ, το οποίο κατασκεύαζαν για περίπου 3 χρόνια. Το όνομά της είναι Jia Jia και μπορεί να παίρνει τις ίδιες εκφράσεις προσώπου με έναν άνθρωπο. Επιπλέον, η Jia Jia μπορεί να μιλά και να αλληλεπιδρά με τα άτομα που

Το Xiaomi Mi 5 είναι η φετινή ναυαρχίδα του Κινέζου, η οποία ανακοινώθηκε στην MWC 2016 και εντυπωσίασε με τον high-end Snapdragon 820 και την οικονομική τιμή. Στο πρώτο flash sale κατάφερε να πουλήσει 4 εκατομμύρια κομμάτια. Όπως όλες οι ναυαρχίδες, έτσι και το Xiaomi Mi 5 περνά κάποια βασανιστήρια για να φανεί πόση είναι

Η νέα έρευνα της GfK δείχνει ότι ένας στους δύο ανθρώπους, παγκοσμίως, πιστεύουν ότι η τεχνολογία smart home θα έχει αντίκτυπο στις ζωές τους στα επόμενα χρόνια, σε σύγκριση με το ένα τρίτο που έχει την ίδια άποψη όσον αφορά στα wearables. Οι πέντε πρώτες εφαρμογές της τεχνολογίας smart home Παγκοσμίως, οι τομείς της τεχνολογίας

Κατά καιρούς η Apple έχει κάνει αλλαγές στο App Store, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg, σκέφτεται να κάνει μια ολοκληρωτική ανακαίνιση με αλλαγές που ίσως να μην αρέσουν σε όλους. Η Apple λέγεται ότι έχει δημιουργήσει μια «μυστική» ομάδα 100 ατόμων για να διερευνήσει τις πιθανές αλλαγές που μπορούν να

Το να γράφεις σε μια οθόνη αφής ένα σύντομο μήνυμα είναι απλή και εύκολη διαδικασία, όμως για μεγαλύτερα κείμενα, ίσως να μην είναι τόσο εύκολο. Γι αυτό το λόγο εταιρείες όπως Apple, Microsoft λανσάρουν και πληκτρολόγια ως αξεσουάρ σε συσκευές όπως iPad Pro και Surface. Ωστόσο, η Apple φαίνεται να οραματίζεται τα μελλοντικά της laptops