?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
kok
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Πρόβλεψη για μεταφορά ορθίων μπορεί να υπάρχει:
kok
Μόνο σε αστικά λεωφορεία.
Σε αστικά, ημιαστικά και υπεραστικά λεωφορεία.
Σε όλα τα λεωφορεία ανεξαρτήτως διαδρομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Επιβάτης χρησιμοποιεί το λεωφορείο για να μεταβεί σε σταθμό μετρό. Η μετακίνησή του είναι:
kok
Δωρεάν.
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο έλεγχος της πίεσης του λαδιού γίνεται όταν:
kok
Γίνεται αλλαγή λαδιών.
Το λεωφορείο είναι σε στάση και ο κινητήρας δεν λειτουργεί.
Το λεωφορείο είναι σε κίνηση και ο κινητήρας σε λειτουργία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Το ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης και αντιμετώπισης της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών (ASR) παρεμβαίνει:
kok
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των εμπρόσθιων ελαστικών.
Στο σύστημα πέδησης ή/και στην παροχή καυσίμου.
Στο σύστημα διεύθυνσης ή/και στην πίεση των οπισθίων ελαστικών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η καμπύλη ροπής παρέχει τη σχέση μεταξύ:
kok
Της ειδικής κατανάλωσης του κινητήρα και των στροφών.
Της ισχύος του κινητήρα και των στροφών.
Της ροπής στρέψης του κινητήρα και των στροφών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ισχύς και η ροπή στρέψης διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Την επιτάχυνση και τον αριθμό των στροφών.
Το φορτίο και τη διανυόμενη απόσταση.
Την επιτάχυνση και το βάθος του πέλματος του ελαστικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην κόκκινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην πράσινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η απόσταση ακινητοποίησης:
kok
Είναι μεγαλύτερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Είναι μικρότερη όταν το όχημα έχει επιβάτες.
Δεν εξαρτάται από την παρουσία επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Πατώντας τον ποδομοχλό πέδησης επιτρέπουμε:
kok
Τη ροή ηλεκτρικού ρεύματος.
Τη ροή πεπιεσμένου αέρα.
Τη ροή υγρού φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Το ABS είναι ηλεκτρονικό σύστημα που έχει ως στόχο:
kok
Την ταχεία μετάδοση της εντολής της επιβράδυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή της ολίσθησης των κινητηρίων τροχών στη φάση της εκκίνησης ή στη φάση της επιτάχυνσης.
Την πρόβλεψη και αποτροπή επερχόμενου «μπλοκαρίσματος» των τροχών εξαιτίας της πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
kok
Το μηχανόφρενο.
Ο υδραυλικός.
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Με την ενεργοποίηση του κεντρικού διακόπτη κινδύνου, διακόπτεται η παροχή ρεύματος. Παρά το γεγονός αυτό:
kok
Ο κινητήρας λειτουργεί.
Ο ταχογράφος λειτουργεί.
Ο κλιματισμός λειτουργεί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η ενέργεια που έχουν τα οχήματα κατά την κίνησή τους προέρχεται από τον κινητήρα και μετατρέπεται τελικά σε:
kok
Αιολική ενέργεια.
Ατμοσφαιρικούς ρύπους.
θερμότητα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Το κέντρο βάρους ενός οχήματος:
kok
Είναι σταθερό.
Μεταβάλλεται ανάλογα με το φορτίο.
Μεταβάλλεται ανάλογα με την κλίση της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
kok
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος, το οποίο αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος, αντιστοιχεί στο:
kok
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο.
Μέγιστο απόβαρο.
Μέγιστο μεικτό βάρος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
«Υπερφόρτωση ενός οχήματος» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Οι λεωφορειακές γραμμές των ΚΤΕΛ που εξυπηρετούν τη μεταφορά από την Αθήνα σε παραλίες της Αττικής είναι:
kok
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Ορμή ενός οχήματος ονομάζεται:
kok
Η δύναμη που διατηρεί το όχημα σε κίνηση.
Η ταχύτητα με την οποία εισέρχεται σε στροφή.
Η αντίσταση στην αλλαγή της κατάστασης κίνησής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
kok
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα.
Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η εφαρμογή της ορθολογικής οδήγησης αποφέρει μείωση:
kok
Της οικονομίας καυσίμου.
Της ηχορύπανσης.
Στα τέλη κυκλοφορίας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
kok
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Ακόμη και η παραμικρή πίεση του ποδομοχλού επιτάχυνσης (γκάζι):
kok
Έχει θετική επίδραση στην ευστάθεια.
Δεν επηρεάζει την κατανάλωση.
Έχει αρνητική επίδραση στην κατανάλωση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
kok
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας των λεωφορείων είναι τα:
kok
80 km/h.
70 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Αντιλαμβάνεστε πως κάποιο όχημα προσπαθεί να σας προσπεράσει και ο οδηγός του αντιμετωπίζει πρόβλημα ορατότητας. Εσείς:
kok
Αυξάνετε ταχύτητα για να διευρυνθεί το πεδίο ορατότητας του οδηγού που ακολουθεί.
Διατηρείτε σταθερή ταχύτητα για οικονομία καυσίμου.
Μειώνετε ταχύτητα και πλησιάζετε το δεξί άκρο του οδοστρώματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Σε περίπτωση μεταφοράς μαθητών, ο οδηγός πρέπει να βεβαιωθεί ότι:
kok
Δεν πετούν αντικείμενα έξω από τα παράθυρα.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται σε διπλή σειρά.
Η επιβίβαση και αποβίβαση γίνονται από την αριστερή πλευρά του λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Σε έκτακτες καταστάσεις κατά τη μεταφορά μαθητών, είναι ασφαλέστερο να:
kok
Παραμένουν πάντοτε εντός του οχήματος.
Απομακρύνονται πάντοτε από το όχημα.
Απομακρύνονται από το όχημα μόνο στην περίπτωση άμεσου κινδύνου (π.χ. πυρκαγιά).
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
kok
10 ώρες.
8 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Εντός διαστήματος 4,5 ωρών οδήγησης, ο οδηγός μπορεί να κάνει στάση για διάλειμμα διάρκειας:
kok
30 λεπτών ακολουθούμενη από μία 15 λεπτών.
15 λεπτών ακολουθούμενη από μία 30 λεπτών.
10 λεπτών ακολουθούμενη από μία 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Ανάπαυση είναι κάθε περίοδος χωρίς διακοπή, κατά τη διάρκεια της οποίας ο οδηγός:
kok
Μπορεί να διαθέτει ελεύθερα το χρόνο του.
Πρέπει να κοιμάται.
Δεν επιτρέπεται να κάνει σωματική άσκηση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο οδηγός δεν μπορεί να δουλεύει συνεχόμενα για περισσότερο από:
kok
Έξι 24ωρα.
Πέντε 24ωρα.
Επτά 24ωρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
kok
Ως ανάπαυση.
Ως άλλη εργασία.
Ως ύπνος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Ο ταχογράφος δεν καταγράφει:
kok
Τη χιλιομετρική θέση.
Τη διανυόμενη απόσταση.
Την ταχύτητα κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Ο ψηφιακός ταχογράφος αποθηκεύει στοιχεία σχετικά με τον οδηγό:
kok
Στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του μόνο.
Στην ειδική κάρτα μνήμης του και στην «έξυπνη κάρτα» του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Κατά τη χρήση ψηφιακού ταχογράφου, η ιδιόχειρη καταγραφή στοιχείων είναι απαραίτητη σε περίπτωση:
kok
Μη εξοικείωσης του οδηγού με τη χρήση του.
Ελέγχου από τις Αστυνομικές Αρχές.
Δυσλειτουργίας κάποιου οργάνου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί εν γένει καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.
Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Εφεδρικό ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Εργαλεία.
Προειδοποιητικό τρίγωνο.
Παιδικά καθίσματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Οικονομία στην κατανάλωση καυσίμου.
Μικρότερη ευστάθεια οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η λαθρομετανάστευση είναι μορφή μετανάστευσης, η οποία ενέχει το στοιχείο του «παρανόμου», σε σχέση με:
kok
Τις χώρες προορισμού.
Τις χώρες προέλευσης.
Το παρελθόν των μεταναστών στις χώρες τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Ο μεταφορέας λαθρομεταναστών υποχρεούται όπως καταβάλει τα έξοδα:
kok
Για τη διεκπεραίωση της σχετικής γραφειοκρατίας.
Επαναπροώθησής τους στη χώρα προέλευσής τους.
Για την αποκατάσταση της ψυχικής οδύνης των οικογενειών τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η σωστή ρύθμιση του καθίσματος του οδηγού είναι σημαντική για την άνεση και για την ασφάλειά του. Εξαρτάται από:
kok
Τα σωματικά χαρακτηριστικά του οδηγού.
Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της οδού.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Οι χάρτες.
Ο καφές και το νερό.
Τα γυαλιά ηλίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
kok
Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Στην Ελλάδα, οι συνηθέστεροι τύποι συγκρούσεων μεταξύ λεωφορείων και ix επιβατικών αυτοκινήτων είναι οι:
kok
Μετωπικές.
Νωτομετωπικές.
Πλαγιομετωπικές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Δευτερεύοντα ατυχήματα είναι τα ατυχήματα που:
kok
Έχουν μόνο υλικές ζημιές.
Έχουν υλικές ζημιές ή τραυματισμούς.
Συνδέονται με ατύχημα που έχει προηγηθεί.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, για να σταματήσετε την έντονη αιμορραγία κάποιου εξ αυτών πρέπει να:
kok
Τον τοποθετήσετε μπρούμυτα.
Τον τοποθετήσετε ανάσκελα.
Εφαρμόσετε πίεση στην πληγή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς στη δεξαμενή καυσίμων, πρέπει να χρησιμοποιήσετε πυροσβεστήρα:
kok
Διοξειδίου του άνθρακα.
Ξηράς κόνης.
Νερού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Κακοί αγωγοί του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:
kok
Το σύρμα και το αλουμινόχαρτο.
Το στεγνό ξύλο και το πλαστικό.
Το ανθρώπινο σώμα και η γη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
kok
Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η παράλειψη κάποιου γεύματος κατά τη διάρκεια της ημέρας οδηγεί σε:
kok
Απώλεια σωματικού βάρους.
Αύξηση σωματικού βάρους.
Υπερβολική κατανάλωση τροφής στο επόμενο γεύμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Ένας από τους βασικότερους παράγοντες πρόκλησης ατυχημάτων είναι:
kok
Η κόπωση του συσσωρευτή.
Η κόπωση του κινητήρα.
Η κόπωση του οδηγού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
kok
Πρωίες πρωινές.
Μεσημβρινές.
Απογευματινές.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΡΟΥΛΕΜΑΝ    Εξάρτημα με δύο ομόκεντρους δακτυλίους, εξωτερικό και εσωτερικό, με ειδικές υποδοχές για την τοποθέτηση ειδικών σφαιριδίων ή κυλίνδρων. Χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις δύσκολες όπου η τριβή των μεταλλικών εξαρτημάτων συνεπάγεται μεγάλη τριβή.
ΑΝΑΦΛΕΞΗ    Είναι το σύστημα που δημιουργεί το ρεύμα υψηλής τάσης, με ειδικά όργανα ή η ανάφλεξη του μίγματος που βρίσκεται στους κυλίνδρους, με συνέπεια την καύση του.
ΑBS    Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών, ακόμη και όταν ο οδηγός πατά το φρένο με δύναμη.
Technology Tips
Η Samsung Gear 360 είναι η μικροσκοπική κάμερα 360° που ανακοινώθηκε επίσημα από τη Samsung στην MWC 2016, μαζί με τη ναυαρχίδα Samsung Galaxy S7. Ωστόσο δεν είχαν δοθεί πληροφορίες για τιμή και διαθεσιμότητα. Τελικά οι προ-παραγγελίες ξεκίνησαν από την πατρίδα της τη Νότια Κορέα με τιμή KRW 399,300 (περίπου 320 ευρώ) και θα γίνει

Μια ημέρα μετά τη διαρροή του πρώτου render του μη ανακοινωμένου phablet Xiaomi Max, η ίδια κυκλοφόρησε το πρώτο teaser. Μας δείχνει μόνο ένα κομμάτι του κινητού σε λευκό χρώμα, το οποίο είναι μέσα σε μια τσέπη παντελονιού. Αυτό που προφανώς θέλουν να πουν οι Κινέζοι είναι ότι το κινητό θα μπορεί να χωρέσει στην

H Vodafone δίνει σε όλους την ευκαιρία να γνωρίσουν την τεχνολογία Smart Home, μέσα από μια μεγάλη ποικιλία «έξυπνων» αξεσουάρ. Τα νέα Vodafone Smart Home αξεσουάρ δίνουν στο χρήστη τη δυνατότητα να έχει τον απόλυτο έλεγχο του σπιτιού του, μέσα από το Smartphone ή το Τablet του ακόμα και όταν δεν είναι εκεί. Η κατηγορία

Messenger και WhatsApp είναι δυο από τις πιο δημοφιλείς εφαρμογές παγκοσμίως, με το δεύτερο να έχει πάνω από 1 δισεκατομμύριο ενεργούς χρήστες ενώ το πρώτο ξεπέρασε τα 900 εκατομμύρια. Και τα δυο φυσικά ανήκουν στο Facebook. Κατά τη διάρκεια του ετήσιου F8 developers conference, ο Mark Zuckerberg ανακοίνωσε ότι Facebook Messenger και WhatsApp μαζί, αποστέλλουν

Τον Ιανουάριο η Samsung ανακοίνωσε τη νέα σειρά Notebook 9, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα με πολύ λεπτό πάχος και ελαφριά. Η νέα σειρά άρχισε να γίνεται διαθέσιμη με τιμές που ξεκινούν από 1000 δολάρια. Το βασικό μοντέλο ενσωματώνει οθόνη 13.3 ιντσών ανάλυσης 1080p, 6th gen Intel Core i5, μπαταρία που δίνει διάρκεια ζωής