?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
kok
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
kok
35 ώρες.
25 ώρες.
70 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Η μεταφορά μαθητών από τα σπίτια τους στο σχολείο με λεωφορείο είναι:
kok
Συνδυασμένη.
Αυτόνομη.
Δωρεάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Όταν ανάβει εν κινήσει η ενδεικτική λυχνία θερμοκρασίας (δείχνει κόκκινο):
kok
Η θερμοκρασία έχει πέσει κάτω από τους 0°c.
Η θερμοκρασία δεν έχει υπερβεί τους 50°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
kok
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Κατά τον έλεγχο ολίσθησης: επιλέγουμε μία «υψηλή» σχέση στο κιβώτιο με τον κινητήρα σε λειτουργία, «δένουμε» το χειρόφρενο, συμπλέκουμε και εκκινούμε. Ο συμπλέκτης έχει πρόβλημα αν:
kok
Δεν διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
Ακουστεί θόρυβος.
Διακοπεί η λειτουργία του κινητήρα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Η μειωμένη πίεση των ελαστικών συνεπάγεται:
kok
Μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου και μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου και μικρότερη φθορά στα ελαστικά.
Οικονομία καυσίμου, αλλά μεγαλύτερη φθορά στα ελαστικά.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην πράσινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην κόκκινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
kok
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.
Έχει ίδια απόδοση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Ο πεπιεσμένος αέρας φτάνει μέχρι τα στοιχεία που επενεργούν επί των σιαγόνων των φρένων:
kok
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ABS «μετρούν»:
kok
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Την ταχύτητα κίνησης του οχήματος.
Την απόλυτη τιμή της ταχύτητας περιστροφής των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
Έγχυση λαδιού.
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
kok
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
kok
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά συνέδρων από το ξενοδοχείο προς το συνεδριακό κέντρο είναι:
kok
Ειδικές τακτικές γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Έκτακτες γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την οδήγηση σε κατωφέρεια, συνιστάται:
kok
Η επιλογή κατάλληλης σχέσης ταχύτητας και η ελαχιστοποίηση της χρήσης των φρένων.
Η τοποθέτηση του συμπλέκτη στη «νεκρά» θέση για εξοικονόμηση καυσίμου.
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας μέσω της άσκησης σταθερής πίεσης επί του ποδομοχλού πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Το φορτίο ενός οχήματος κατανέμεται:
kok
Στους άξονες και μέσω αυτών στους τροχούς.
Στα κέντρα βάρους του και, στη συνέχεια, στους τροχούς.
Ομοιόμορφα σε όλο το πλάτος της οδού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Τριβή ονομάζεται:
kok
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
kok
Στροφή.
Επιβράδυνση.
Επιτάχυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Η επιτάχυνση ωθεί τους επιβάτες:
kok
Αντίθετα προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς την κατεύθυνση κίνησης του οχήματος.
Προς το εσωτερικό της στροφής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η ευστάθεια ενός οχήματος είναι μεγαλύτερη όταν:
kok
Η κατανομή του βάρους επί των αξόνων είναι ομοιόμορφη.
Το κέντρο βάρους είναι ψηλά.
Το βάρος του οχήματος συγκεντρώνεται σε έναν άξονα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η ακριβής πίεση των ελαστικών πρέπει να ελέγχεται το αργότερο:
kok
1 φορά το εξάμηνο.
1 φορά το μήνα.
1 φορά το χρόνο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Οικονομία καυσίμου επιτυγχάνεται οδηγώντας με την:
kok
Όπισθεν.
Μικρότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
Υψηλότερη δυνατή σχέση μετάδοσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
kok
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας ενός λεωφορείου περιλαμβάνει:
kok
Ράμπα πρόσβασης ΑμεΑ και αντιθαμβωτικό υγρό.
Σφυρί θραύσης παραθύρων και σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Εφεδρικό δοχείο καυσίμου και αντιολισθητικές αλυσίδες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Σε αυτοκινητόδρομους:
kok
Το ανώτατο όριο ταχύτητας λεωφορείων είναι 100 km/h.
Απαγορεύεται η είσοδος σχολικών λεωφορείων.
Απαγορεύεται η είσοδος λεωφορείων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ατυχήματος, ο οδηγός λεωφορείου πρέπει να:
kok
Διεκδικεί την προτεραιότητα όταν τη δικαιούται.
Διεκδικεί την προτεραιότητα ακόμη και αν δεν τη δικαιούται.
Παραχωρεί την προτεραιότητα ακόμη και αν τη δικαιούται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
kok
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τους.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
kok
15 επιβάτες.
9 επιβάτες.
19 επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Ο χρόνος οδήγησης κατά τη διάρκεια δυο συνεχόμενων (ημερολογιακών) εβδομάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
90 ώρες.
100 ώρες.
112 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
kok
Το πολύ 45 λεπτών.
Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Η κανονική περίοδος ημερήσιας ανάπαυσης είναι αυτή που υπερβαίνει τις:
kok
10 ώρες.
9 ώρες.
11 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
2,5 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9,5.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Κατά τη διάρκεια 3 συνεχόμενων εβδομάδων, ένας οδηγός έχει εβδομαδιαία ανάπαυση 33, 45, 45 ωρών αντίστοιχα. Την 4η εβδομάδα, έχει εβδομαδιαία ανάπαυση:
kok
Τουλάχιστον 57 ωρών.
Τουλάχιστον 33 ωρών.
Το πολύ 45 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Όχημα μεταφέρεται επάνω σε πλοίο ή τρένο για 9 ώρες, ενώ ο οδηγός του κοιμάται ανενόχλητος σε κλίνη. Ο χρόνος αυτός καταγράφεται:
kok
Ως άλλη εργασία.
Ως ανάπαυση.
Ως ύπνος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
kok
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Εξαιρούνται της υποχρέωσης εξοπλισμού με ταχογράφο:
kok
Τα οχήματα Κ.Τ.Ε.Λ.
Τα αστικά λεωφορεία.
Τα τουριστικά λεωφορεία.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η ωριαία παραμονή οδηγού εντός πλοίου καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο ως:
kok
«Ανάπαυση» αν έχει πρόσβαση σε κλίνη.
«Διαθεσιμότητα».
«Διάλειμμα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δυο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί κάνει διάλειμμα. Αυτό μπορεί να καταγραφεί στον ψηφιακό ταχογράφο:
kok
Μόνο ιδιοχείρου.
Στη θέση «ανάπαυση».
Στη θέση «διάλειμμα 2ου οδηγού».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Παλαιό υπεραστικό λεωφορείο (προ του 2003) είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας μόνο για τους επιβάτες. Υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας:
kok
Έχουν μόνο οι επιβάτες.
Δεν έχει κανείς.
Έχουν και ο οδηγός και οι επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Στην περίπτωση που συγκεκριμένη κατηγορία οδηγών έχει συνάψει με την εργοδοσία συλλογική σύμβαση εργασίας με ευνοϊκότερους όρους απασχόλησης από αυτούς της ευρωπαϊκής νομοθεσίας τότε:
kok
Υπερισχύουν οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Υπερισχύουν οι διατάξεις της συλλογικής σύμβασης εργασίας.
Αρμόδιο να κρίνει τις διατάξεις που υπερισχύουν είναι το διαιτητικό δικαστήριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η παρεμπόδιση των Αστυνομικών Αρχών για εντοπισμό, σύλληψη και απέλαση των λαθρομεταναστών:
kok
Αποτελεί αδίκημα.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
kok
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Απαλλάσσεται.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
kok
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
kok
Μικρότερη.
Ίση.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε αυτοκινητόδρομους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Εντός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
kok
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Σε περίπτωση ατυχήματος, κατά την οποία κάποιος έχει περιέλθει σε κατάστασης σοκ, συνιστάται να:
kok
Του μιλήσετε έντονα για να τον συνετίσετε.
Τον καθησυχάστε με ψύχραιμα λόγια.
Του προσφέρετε νερό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Το έντυπο φιλικής δήλωσης τροχαίου ατυχήματος πρέπει οπωσδήποτε να υπογραφεί από:
kok
Τον τραυματιοφορέα.
Τον αστυνομικό υπηρεσίας.
Τους εμπλεκόμενους οδηγούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Αύξηση του χρόνου αντίδρασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Γενικά, οι πιο επικίνδυνες ώρες για εμφάνιση του φαινομένου της κόπωσης του οδηγού είναι οι:
kok
Πρωίες πρωινές.
Μεσημβρινές.
Απογευματινές.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΨΥΞΗ    Η διατήρηση της θερμοκρασίας του κινητήρα σε επίπεδο το οποίο έχει καθορίσει ο κατασκευαστής. Γίνεται με ειδικό σύστημα, που περιλαμβάνει κανονική θερμοκρασία ψυγείο, αντλία νερού, θερμοστάτη και άλλα μικρότερα όργανα. Κανονική θερμοκρασία 90 βαθμοί Κελσίου.
ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΕΞΑΓΩΓΗΣ    Ο αγωγός μέσω του οποίου τα καυσαέρια διοχετεύονται από τους κυλίνδρους στην εξάτμιση. Αποτελείται από σύνολο σωλήνων που μεταφέρει τα προϊόντα της καύσης από τους κυλίνδρους (μέσω των αυλών).
TCS    Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης που εμποδίζει το σπινάρισμα των τροχών και την σπατάλη ισχύος και ελέγχει την επιτάχυνση.
Technology Tips
Η DJI ανακοίνωσε επίσημα σήμερα το DJI Matrice 600, το οποίο χαρακτηρίζεται ως το πιο ισχυρό drone που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα. Το Matrice 600 έχει σχεδιαστεί για να σηκώνει τη βαριά κάμερα, αντέχει σε βάρος μέχρι και 6 κιλά. Το DJI Matrice 600 έχει full υποστήριξη για τις σειρές της DJI, Zenmuse Z15 και

Η Acer πραγματοποίησε press event στη Ν. Υόρκη προκειμένου να ανακοινώσει επίσημα τα νέα της laptops, όμως αναφέρθηκε και σε ένα smartphone. Πρόκειται για το Acer Liquid Zest Plus, για το οποίο όμως δεν έδωσε όλες τις πληροφορίες. Το Acer Liquid Zest Plus φορά οθόνη 5.5 ιντσών HD, κάμερα 13 Megapixel με τεχνολογία «tri-focus», που

Η Xiaomi έκανε τα αποκαλυπτήρια στην Xiaomi Mi TV 3S, η οποία έρχεται με πάχος μόλις 5.9 χλτσ., οθόνη 65 ιντσών και ανάλυση 3840×2160 pixels. Η οθόνη είναι της Samsung και υπόσχεται 4000:1 contrast, γωνία θέασης 176° και 78% NTSC κάλυψη γκάμας χρωμάτων. Η Xiaomi Mi TV 3S τρέχει Android και βασίζεται σε MStar 6A928

Η Google ετοιμάζεται να προσθέσει την υποστήριξη αισθητήρων πίεσης στο επερχόμενο Android N. Η ίδια φέρεται να επιβεβαίωσε ότι το χαρακτηριστικό θα ενσωματωθεί στο OS λόγω της απαίτησης των κατασκευαστών που θέλουν να το συμπεριλάβουν στις μελλοντικές συσκευές. Η ύπαρξη OS-level υποστήριξης, σημαίνει ότι οι κατασκευαστές δεν θα χρειάζεται να το κάνουν μόνοι τους (όπως

Τον Ιανουάριο η Samsung ανακοίνωσε τη νέα σειρά Notebook 9, η οποία αποτελείται από τέσσερα μοντέλα με πολύ λεπτό πάχος και ελαφριά. Η νέα σειρά άρχισε να γίνεται διαθέσιμη με τιμές που ξεκινούν από 1000 δολάρια. Το βασικό μοντέλο ενσωματώνει οθόνη 13.3 ιντσών ανάλυσης 1080p, 6th gen Intel Core i5, μπαταρία που δίνει διάρκεια ζωής