?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Το επάγγελμα του οδικού μεταφορέα μεταφοράς επιβατών ασκεί:
kok
Όποιος διαθέτει κατάλληλη άδεια οδήγησης (Δ ή Δ+Ε).
Όποιος έχει στην κατοχή του επιβατηγό όχημα με περισσότερες από 8 θέσεις επιβατών (Μ2).
Όποιος έχει μεταφορικές επιχειρήσεις έναντι κομίστρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Μετά την παρέλευση πενταετίας από την κτήση ΠΕΙ, ο οδηγός προκειμένου να συνεχίσει να ασκεί το επάγγελμα:
kok
Υποχρεούται να επαναλάβει την αρχική επιμόρφωση και να μετέχει στις εξετάσεις.
Υποχρεούται να παρακολουθήσει μαθήματα περιοδικής κατάρτισης.
Δεν έχει καμμία υποχρέωση εφόσον έχει αποκτήσει, κατόπιν εξετάσεων, το ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Τα κυριότερα μέρη ενός λεωφορείου είναι:
kok
Ο κινητήρας, η αποσκευοθήκη και ο χώρος των επιβατών.
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης, ο κινητήρας και το πλαίσιο.
Ο κινητήρας, το πλαίσιο και το αμάξωμα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
kok
Χρησιμοποιεί καύσιμο περισσότερο πτητικό.
Έχει χαμηλότερη απόδοση ισχύος.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Ο συμπλέκτης «ξηράς τριβής» συνεργάζεται με:
kok
Μηχανικό σασμάν.
Αυτόματο σασμάν.
Υδροπνευματικό σασμάν.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
kok
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες.
Μόνο ία λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ροπή αυξάνεται σταδιακά με την αύξηση των στροφών μέχρι ένα μέγιστο σημείο και μετά μειώνεται. Στα πετρελαιοκίνητα λεωφορεία, αυτό συμβαίνει περί:
kok
Τις 2.000 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.500 στροφές ανά λεπτό.
Τις 1.000 στροφές ανά λεπτό.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Σε ανωφέρειες, η οδήγηση συνήθως γίνεται:
kok
Στην πράσινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κίτρινη περιοχή του στροφομέτρου.
Στην κόκκινη περιοχή του στροφομέτρου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδηση ανάγκης σε σχέση με την κύρια πέδηση:
kok
Έχει ίδια απόδοση.
Έχει μεγαλύτερη απόδοση.
Έχει μικρότερη απόδοση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Η ιδιαιτερότητα του υδροπνευματικού συστήματος πέδησης έγκειται στο ότι:
kok
Ο πεπιεσμένος αέρας αντικαθίσταται από νερό.
Οι φυσούνες των φρένων αντικαθίστανται από σερβομηχανισμό.
Τα αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα αντικαθίστανται από φιάλες υδρογόνου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
kok
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο τύπος επιβραδυντή που παρουσιάζει προβλήματα υπερθέρμανσης είναι:
kok
Ο ηλεκτρομαγνητικός.
Ο υδραυλικός.
Το μηχανόφρενο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Οι λεωφορειακές γραμμές που εξυπηρετούν τη μεταφορά των εργαζομένων μεταξύ της κατοικίας και της εργασίας τους είναι:
kok
Έκτακτες γραμμές.
Τακτικές γραμμές.
Ειδικές τακτικές γραμμές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Δυνάμεις που ασκούνται σε ένα όχημα, κατά την κίνησή του, είναι:
kok
Η θερμότητα και το παραγόμενο έργο.
Η χημική, η θερμική, η ελκτική.
Η βαρύτητα, η τριβή, η έλξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Η μάζα ενός σώματος είναι η ποσότητα:
kok
Του όγκου του.
Της ύλης του.
Των κιλών του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Απαίτηση για μεγαλύτερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Απαίτηση για μεγαλύτερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
Ένα λεωφορείο έχει μεικτό βάρος 16 τόνους και μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος 19 τόνους. Το απόβαρό του είναι 11.500 κιλά. Το ωφέλιμο φορτίο του είναι:
kok
4,5 τόνοι.
7,5 τόνοι.
4 τόνοι.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Τριβή ονομάζεται:
kok
Η αντίσταση που αναπτύσσεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες έρχονται σε επαφή.
Η θερμότητα που εκλύεται όταν δύο επιφάνειες έρχονται σε επαφή.
Η αντίσταση του κινητήρα στην εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Για τον πλήρη έλεγχο του οχήματος, η ελκτική δύναμη σε σχέση με την τριβή πρέπει να είναι:
kok
Ίση.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Όταν η ακτίνα της τροχιάς ενός σώματος διπλασιάζεται, το μέτρο της κεντρομόλου δύναμης:
kok
Υποδιπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Τετραπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Για την εκτέλεση διεθνών μεταφορών επιβατών με πούλμαν και λεωφορεία, κάθε μεταφορέας πρέπει να διαθέτει κοινοτική άδεια εκδοθείσα από τις Αρμόδιες Αρχές:
kok
Του ευρωπαϊκού γραφείου της διεύθυνσης μεταφορών.
Του κράτους-μέλους προέλευσης.
Του κράτους-μέλους εγκατάστασης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Κατά την οδήγηση λεωφορείου, πρέπει γενικώς να αποφεύγεται:
kok
Η διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Η προοδευτική επιτάχυνση και επιβράδυνση.
Η απότομη σύμπλεξη και αποσύμπλεξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Η ορθολογική οδήγηση:
kok
Περιλαμβάνει την αμυντική και οικονομική οδήγηση.
Προϋποθέτει την οδήγηση οχημάτων τελευταίας τεχνολογίας.
Πρέπει να καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Η ύπαρξη «γεμάτης» αποσκευοφόρου:
kok
Αυξάνει την κατανάλωση καυσίμου.
Μειώνει την κατανάλωση καυσίμου.
Δεν επιδρά στην κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
kok
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Σε λεωφορεία όπου η χρήση ζώνης ασφαλείας είναι υποχρεωτική, οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται γι' αυτή τους την υποχρέωση:
kok
Μόνο μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
Μόνο από τον οδηγό.
Είτε από τον οδηγό είτε μέσω οπτικοακουστικών μηνυμάτων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός συρμού (φορτηγό και ρυμουλκούμενο) που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
kok
Ο οδηγός του λεωφορείου.
Ο οδηγός του συρμού.
Ο οδηγός του βαρύτερου εκ των δύο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Τα παιδιά είναι ειδική κατηγορία χρηστών των λεωφορείων και χρειάζονται ειδική αντιμετώπιση από τον οδηγό λόγω:
kok
Της μη πλήρως αναπτυγμένης κριτικής ικανότητας.
Της φλυαρίας τους.
Της απροθυμίας τους να πάνε σχολείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ορισμένα οχήματα εξαιρούνται από τον ευρωπαϊκό κανονισμό 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας. Μεταξύ αυτών είναι τα οχήματα που:
kok
Μεταφέρουν επιβάτες σε τακτικά δρομολόγια όταν το μήκος της διαδρομής δεν υπερβαίνει τα 60 km.
Των οποίων η ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 40 km/h.
Λειτουργούν σε ακτίνα 60 km.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Ο εβδομαδιαίος χρόνος οδήγησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις:
kok
56 ώρες.
50 ώρες.
45 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Ο οδηγός υποχρεούται να κάνει διάλειμμα μετά από 3,5 ώρες οδήγησης και 1 ώρα:
kok
Φυσικής άσκησης.
Άλλης εργασίας.
Οδήγησης άλλου οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
kok
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας περιόδου ανάπαυσης, ο οδηγός δεν επιτρέπεται να:
kok
Εκτελεί οποιαδήποτε εργασία.
Οδηγεί το ix του.
Απομακρύνεται από την έδρα της εταιρείας του.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Ο χρόνος ανάπαυσης που υπολείπεται από την εφαρμογή μειωμένης περιόδου ανάπαυσης μεταξύ δύο εβδομάδων:
kok
Καταγράφεται στον ταχογράφο.
Εφαρμόζεται σε ισόποση χρονική περίοδο ανάπαυσης πριν το τέλος της τρίτης εβδομάδας.
Εφαρμόζεται αφού κατανεμηθεί ισόποσα σε διάστημα 7 ημερών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας σε διάστημα δύο ημερολογιακών εβδομάδων είναι:
kok
112 ώρες.
144 ώρες.
90 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Αν ο οδηγός συμπληρώσει το μέγιστο αριθμό ωρών εργασίας κατά μήκος της διαδρομής, μπορεί να επιστρέψει στη βάση του ως επιβάτης λεωφορείου:
kok
Υπό την προϋπόθεση ότι δεν υποχρεούται να ξεκινήσει την ημερήσια ή εβδομαδιαία περίοδο ανάπαυσής του.
Χωρίς προϋποθέσεις.
Υπό την προϋπόθεση ότι καταβάλλει το ακριβές κόμιστρο για τη διαδρομή αυτή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο εξοπλισμός των καινούργιων οχημάτων με ψηφιακούς ταχογράφους είναι:
kok
Υποχρεωτικός μόνο για οχήματα που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Υποχρεωτικός.
Προαιρετικός.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Η διαδικασία φορτο/εκφόρτωσης καταγράφεται στον ταχογράφο ως:
kok
«Διάλειμμα».
«Άλλη εργασία».
«Διαθεσιμότητα».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«Διαθεσιμότητα».
«2ος οδηγός».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Ο υποχρεωτικός εξοπλισμός ασφαλείας όλων των λεωφορείων δεν περιλαμβάνει:
kok
Σφήνες αναστολής κύλισης (τάκους).
Εφεδρικό ταχογράφο.
Κιβώτιο πρώτων βοηθειών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Υποχρέωση εξοπλισμού με ζώνες ασφαλείας έχουν τα καινούρια:
kok
Σχολικά λεωφορεία.
Αστικά λεωφορεία.
Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η συλλογική σύμβαση εργασίας κατηγορίας επαγγελματιών οδηγών:
kok
Δεν περιορίζεται στα θέματα απασχόλησης των οδηγών από σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Είναι δυνατόν να περιέχει ευνοϊκότερες διατάξεις από αυτές της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Επαναλαμβάνει υποχρεωτικά τις διατάξεις για την απασχόληση των ευρωπαϊκών κανονισμών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η δωρεάν διευκόλυνση της μεταφοράς και προώθησης λαθρομετανάστη στο εσωτερικό της χώρας:
kok
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
Δεν αποτελεί αδίκημα.
Αποτελεί αδίκημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Σε περίπτωση που λαθρομετανάστης χάσει τη ζωή του κατά την είσοδό του στη χώρα, ο μεταφορέας:
kok
Απαλλάσσεται.
Έχει διοικητικές μόνο κυρώσεις.
Τιμωρείται μέχρι και με ισόβια κάθειρξη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Η εργονομία ασχολείται με:
kok
Τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στο χώρο εργασίας.
Το εργατικό δίκαιο.
Τη νομοθεσία που διέπει τις μεταφορές προσώπων και αγαθών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Το κάθισμα του οδηγού συνιστάται να προσαρμόζεται κατάλληλα, ώστε το πόδι του οδηγού:
kok
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί τον ποδομοχλό του συμπλέκτη.
Να αγγίζει οριακά τους ποδομοχλούς.
Να μένει ελαφρά λυγισμένο τη στιγμή που ενεργοποιεί την πέδη στάθμευσης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Ο καθοριστικότερος παράγοντας πρόκλησης ή αποτροπής ενός ατυχήματος είναι:
kok
Ο άνθρωπος.
Οι καιρικές συνθήκες.
Τα έργα υποδομής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Σε περίπτωση μηχανικής βλάβης του λεωφορείου και υποχρεωτικής ακινητοποίησής του στη δεξιά λωρίδα, οι επιβάτες πρέπει να:
kok
Κατανεμηθούν ομοιόμορφα εντός του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο μπροστινό μέρος του οχήματος.
Συγκεντρωθούν στο πίσω μέρος του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ατυχήματος, μία από τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να γίνουν είναι:
kok
Το σβήσιμο του τσιγάρου.
Η αφαίρεση των παπουτσιών των τραυματιών.
Η αφαίρεση των ρούχων των τραυματιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, αν κάποιο άκρο του σώματος του τραυματία αιμορραγεί, αλλά δεν έχει σπάσει, πρέπει να:
kok
Του ρίξετε παγωμένο νερό.
Το ανασηκώσετε.
Το τοποθετήσετε στο χαμηλότερο δυνατό σημείο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς στον κινητήρα:
kok
Δεν πρέπει να ανοίξετε το καπό.
Πρέπει να ανοίξετε αμέσως το καπό.
Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Ενδείξεις για το ότι κάποιος έχει περιέλθει σε κατάσταση σοκ είναι οι εξής:
kok
Επιτάχυνση της αναπνοής και απώλεια του χρώματος του δέρματος.
Ταχυπαλμία και επιβράδυνση της αναπνοής.
Επιβράδυνση της ομιλίας και της αναπνοής.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Με το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής, αποζημιώνεται από την ασφαλιστική του εταιρεία ο οδηγός που:
kok
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
Δεν είναι υπεύθυνος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που του προκλήθηκαν.
Είναι υπαίτιος ατυχήματος και για ποσό που αντιστοιχεί στις ζημιές που προκάλεσε.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα κατανάλωσης υγρών πρέπει να περιλαμβάνει:
kok
Καφέ.
Αλκοόλ.
Χυμούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Η κατανάλωση αλκοόλ προκαλεί στον οδηγό:
kok
Περιορισμό του οπτικού πεδίου.
Μείωση του χρόνου αντίδρασης.
Διεύρυνση του οπτικού πεδίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Η καλύτερη στρατηγική αντιμετώπισης του άγχους είναι:
kok
Τα ηρεμιστικά χάπια.
Η παραίτηση από την αγχώδη εργασία.
Η πρόληψή του.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
ΠεζOδρόμιO   To υπερυψωμένo ή άλλως διαχωριζόμενo τμήμα της oδoύ πoυ πρooρίζεται για πεζoύς.
ΝΤΙΣΤΡΙΜΠΠΈΡ    βλέπε Διανομέας.
ΙΝΤΕΡΚΟΥΛΕΡ (INTERCOOLER)    Μηχανισμός ανάλογος με το ψυγείο, που τοποθετείται μαζί με το σύστημα υπερσυμπιεστή (Turbo) και εναλλάσσει τη θερμότητα με την ψύξη του αέρα εισαγωγής. Χρησιμοποιεί το νερό ή τον αέρα στη λειτουργία του.
Technology Tips
Μπορεί στη χώρα μας να έχουμε τις περισσότερες μέρες του χρόνου ήλιο, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο σε όλο τον κόσμο. Το στέγνωμα των ρούχων μπορεί να αποδεχθεί σημαντικός μπελάς, ειδικά για όποιον δεν θέλει να χρησιμοποιεί συχνά το στεγνωτήριο. Η εταιρεία Omo, που δραστηριοποιείται στον τομέα των απορρυπαντικών δημιούργησε το Peggy, ένα έξυπνο μανταλάκι

Η LeEco ανακοίνωσε επίσημα τρία νέα smartphones, τα LeEco Le Max 2, LeEco Le 2 Pro και LeEco Le 2, με δυνατές επιδόσεις, κάμερα και μεγάλες οθόνες. Το αξιοσημείωτο είναι η έλλειψη της 3.5χλστ. υποδοχής για τα ακουστικά που δίνει τη θέση της σε θύρα USB Type-C. LeEco Le Max 2 Το LeEco Le Max

Η νέα σειρά τηλεοράσεων LG OLED για το 2016 αποτελείται από οκτώ μοντέλα, με κορυφαία την LG G6 77 ιντσών. Οι τηλεοράσεις OLED της LG με πάνελ OLED, έχουν ανάλυση 4K και κωδικοποίηση high dynamic range (HDR), η οποία στα μοντέλα LG G6 και LG E6 ονομάζεται HDR Pro. Οι LG G6 και LG E6

Κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016 οι χρήστες κατέβασαν 17.2 δισεκατομμύρια apps από τα stores του iOS και Android, σύμφωνα με τα στοιχεία της Sensor Tower. Ο αριθμός είναι αυξημένος κατά 8.2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2015. Ως συνήθως, η κατηγορία του gaming παίρνει το μεγαλύτερο κομμάτι με 1.95 δισ.

Στο μεγάλο launch event της Ν. Υόρκης, η Acer εκτός από το Acer Liquid Zest Plus με tri-focus κάμερα και μπαταρία 5000mAh, παρουσίασε το Acer Aspire S 13, το νέο laptop που θέλει να τα βάλει με το 13ιντσο MacBook Air και το Dell XPS 13. Το Acer Aspire S 13 θέλει να τα βάλει