?

Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι. Δώστε μας τα σχόλιά σας και οτι προτάσεις έχετε. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!


typeTEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 1
Υποχρεούνται να κατέχουν ΠΕΙ οι οδηγοί οχημάτων:
kok
Τα οποία χρησιμοποιούνται για τα μαθήματα οδήγησης για την απόκτηση ΠΕΙ.
Τα οποία χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές επιβατών ή εμπορευμάτων.
Των οποίων η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα δεν υπερβαίνει τα 45 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 2
Η διάρκεια της περιοδικής κατάρτισης ορίζεται σε:
kok
70 ώρες.
35 ώρες.
25 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 3
Το σύστημα μετάδοσης κίνησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
kok
Τον άξονα μετάδοσης, τον άξονα διεύθυνσης, τους τροχούς.
Το τιμόνι, το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων.
Το συμπλέκτη, το κιβώτιο ταχυτήτων, τον άξονα μετάδοσης, τους τροχούς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 4
Συγκρίνοντας τον πετρελαιοκινητήρα με το βενζινοκινητήρα, ο πετρελαιοκινητήρας:
kok
Λειτουργεί σε μικρότερο αριθμό στροφών.
Έχει μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
Είναι λιγότερο θορυβώδης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 5
Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία του μανομέτρου (δείχνει κόκκινο):
kok
Ο οδηγός πρέπει να σταματήσει το λεωφορείο.
Η θερμοκρασία έχει υπερβεί τους 100°c.
Η πίεση του λαδιού έχει πέσει επικίνδυνα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 6
Οι λεωφορειακές γραμμές μπορεί να λειτουργούν συμπληρωματικά με άλλα μέσα μεταφοράς. Αυτό σημαίνει ότι:
kok
Μόνο ία λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες.
Μόνο τα άλλα μέσα τροφοδοτούν τα λεωφορεία με επιβάτες.
Τα λεωφορεία τροφοδοτούν τα άλλα μέσα με επιβάτες ή το αντίστροφο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 7
Το μέγεθος της ισχύος είναι:
kok
Το μέτρο της επίδρασης που ασκεί μία δύναμη κατά τη διάρκεια της περιστροφής ενός σώματος.
Ο ρυθμός παραγωγής έργου.
Η ποσότητα του καυσίμου που καταναλώνεται σε μία ώρα οδήγησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 8
Η ισχύς, η ροπή στρέψης και η κατανάλωση καυσίμου διαφοροποιούνται σημαντικά σε συνάρτηση με:
kok
Την ταχύτητα και τις καιρικές συνθήκες.
Το φορτίο και την ταχύτητα.
Το φορτίο και τις καιρικές συνθήκες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 9
Τα στροφόμετρα διαθέτουν χρωματισμένες περιοχές ενδείξεων ανάλογα με το επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου. Οικονομικότερη κατανάλωση επιτυγχάνεται με οδήγηση:
kok
Στην κόκκινη περιοχή.
Στην κίτρινη περιοχή.
Στην πράσινη περιοχή.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 10
Η πέδη στάθμευσης (χειρόφρενο):
kok
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι μηχανική.
Λειτουργεί ανεξάρτητα του κύριου συστήματος πέδησης και η λειτουργία της είναι ηλεκτρική.
Λειτουργεί σε συνεργασία με το κύριο σύστημα στάθμευσης και η λειτουργία της είναι πνευματική.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 11
Αεροφυλάκια πεπιεσμένου αέρα υπάρχουν:
kok
Σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Τόσο σε αμιγώς πνευματικό όσο και σε υδροπνευματικό σύστημα πέδησης.
Σε αμιγώς πνευματικό σύστημα πέδησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 12
Οι αισθητήρες ενός συστήματος ASR «μετρούν»:
kok
Τη διαφορά της ταχύτητας περιστροφής των κινητηρίων από αυτή των μη κινητηρίων τροχών.
Το συντελεστή πρόσφυσης τροχού-οδοστρώματος.
Την απόλυτη ταχύτητα περιστροφής των τροχών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 13
Οι επιβραδυντές είναι «διατάξεις» που επιτρέπουν:
kok
Τον έλεγχο της ταχύτητας του οχήματος με ή χωρίς τη χρήση κάποιου από τα συστήματα πέδησης.
Τον περιορισμό της ταχύτητας κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο.
Την επιβράδυνση του οχήματος σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 14
Ο ηλεκτρομαγνητικός επιβραδυντής λειτουργεί με:
kok
Έλεγχο της ισχύος του ρεύματος.
Έγχυση λαδιού.
Μηδενισμό της παροχής πετρελαίου μέσω ποδομοχλού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 15
Η συνδυασμένη χρήση φρένων και επιβραδυντή:
kok
Προστατεύει το περιβάλλον.
Μειώνει τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.
Συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 16
Η βαρύτητα είναι η ιδιότητα των υλικών σωμάτων να:
kok
Αντιστέκονται σε μεταβολές του βάρους τους.
Παραμένουν σε επαφή με το έδαφος.
Έλκουν άλλα υλικά σώματα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 17
Κατά την κίνηση σε ανωφέρεια, η επίδραση της δύναμης της βαρύτητας -σε σχέση με την επίδρασή της σε επίπεδη επιφάνεια- οδηγεί σε:
kok
Απαίτηση για μικρότερη δύναμη πέδησης για έλεγχο του οχήματος.
Απαίτηση για μικρότερη ελκτική δύναμη για την εμπρόσθια κίνηση του οχήματος.
Μεγαλύτερη απόσταση ακινητοποίησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 18
Κατά την κίνηση σε κατωφέρεια, σε σχέση με την οδήγηση σε επίπεδη επιφάνεια:
kok
Η απόσταση ακινητοποίησης δεν αλλάζει.
Η απόσταση ακινητοποίησης μειώνεται.
Η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 19
«Υπερφόρτωση ενός άξονα» σημαίνει ότι έχει γίνει υπέρβαση:
kok
Του μέγιστου επιτρεπόμενου φορτίου του οχήματος.
Της φέρουσας ικανότητας του άξονα.
Του μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 20
Το μέγεθος της τριβής μεταξύ ελαστικού και οδοστρώματος είναι ανεξάρτητο από:
kok
Το είδος των επιφανειών που έρχονται σε επαφή.
Το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος.
Το μεικτό βάρος του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 21
Ένας μπλοκαρισμένος τροχός δεν παρέχει καθόλου δύναμη έλξης για:
kok
Επιτάχυνση.
Στροφή.
Επιβράδυνση.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 22
Το μέτρο της φυγόκεντρου δύναμης είναι σε σχέση με το μέτρο της κεντρομόλου:
kok
Μικρότερο.
Ίσο.
Μεγαλύτερο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 23
Μεταξύ των παρακάτω περιπτώσεων, μικρότερη δύναμη απαιτείται:
kok
Για την ακινητοποίηση ενός λεωφορείου.
Για τη διατήρηση σταθερής ταχύτητας.
Για την εκκίνηση ενός λεωφορείου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 24
Η αστάθεια λόγω έντονου πλευρικού ανέμου αντιμετωπίζεται με:
kok
Αύξηση της ταχύτητας.
Μείωση της σχέσης μετάδοσης και αύξηση των στροφών του κινητήρα.
Μείωση της ταχύτητας κίνησης.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 25
Όταν η ταχύτητα κίνησης ενός οχήματος διπλασιάζεται, η αεροδυναμική αντίσταση:
kok
Τετραπλασιάζεται.
Διπλασιάζεται.
Υποδιπλασιάζεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 26
Όταν η αεροδυναμική αντίσταση αυξάνεται, η κατανάλωση καυσίμου:
kok
Μειώνεται.
Παραμένει σταθερή.
Αυξάνεται.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 27
Οι αποσκευές και οι χειραποσκευές:
kok
Μεταφέρονται με την ευθύνη των επιβατών.
Πρέπει να είναι καλά στερεωμένες και σε σημείο που δεν εμποδίζουν την πρόσβαση στις εξόδους.
Απαγορεύονται αυστηρά εντός όλων των τύπων λεωφορείων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 28
Οι υπηρεσίες μίας μεταφορικής επιχείρησης ασχολούνται με την παροχή του μεταφορικού έργου. Σε αυτές τις υπηρεσίες ανήκουν συνήθως:
kok
Ο κλιματισμός, η θέρμανση, η εστίαση.
Το είδος των οχημάτων, η εμπειρία του οδηγού και η ευγένεια του συνοδού.
Η γραμματεία, το γραφείο κίνησης, το γραφείο εξυπηρέτησης πελατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 29
Τα λεωφορεία με ελαφρό ρυμουλκούμενο (αποσκευοφόρο) έχουν ανώτατο όριο ταχύτητας τα:
kok
70 km/h.
80 km/h.
90 km/h.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 30
Λεωφορείο βρίσκεται σε στενή και απότομη κατηφόρα και η διέλευση ενός άλλου λεωφορείου που έρχεται αντίθετα είναι δυσχερής. Οφείλει να οπισθοδρομήσει:
kok
Ο οδηγός του λεωφορείου που ανέρχεται.
Ο οδηγός του λεωφορείου που κατέρχεται.
Ο οδηγός του ελαφρύτερου εκ των δύο λεωφορείων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 31
Οι λεωφορειολωρίδες είναι ένα μέτρο διαχείρισης της κυκλοφορίας που έχει ως στόχο:
kok
Την αύξηση της μέσης ταχύτητας των ix επιβατικών αυτοκινήτων.
Την εξυπηρέτηση των επιβατών των ταξί.
Την καλύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 32
Ο σχεδιασμός δρομολογίου μεταφοράς παιδιών πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται όπως η στάση βρίσκεται:
kok
Επί κεντρικής λεωφόρου.
Το πλησιέστερο δυνατό σε σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
Σε επαρκή απόσταση από σημεία συγκέντρωσης παιδιών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 33
Ο ευρωπαϊκός κανονισμός 561/2006 σχετικά με το ωράριο εργασίας ισχύει για οχήματα που μεταφέρουν περισσότερους από:
kok
19 επιβάτες.
15 επιβάτες.
9 επιβάτες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 34
Δύο φορές την εβδομάδα, η μέγιστη ημερήσια διάρκεια οδήγησης μπορεί να επεκταθεί στις:
kok
10 ώρες.
8 ώρες.
12 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 35
Μετά την οδήγηση 4,5 ωρών, ο οδηγός πρέπει να σταματήσει για διάλειμμα:
kok
Τουλάχιστον 45 λεπτών.
Το πολύ 45 λεπτών.
Τουλάχιστον 35 λεπτών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 36
Κατά τις ώρες της ημερήσιας ανάπαυσης, ο οδηγός βρίσκεται:
kok
Υποχρεωτικά εντός οχήματος.
Υποχρεωτικά εκτός οχήματος.
Εκτός ή εντός οχήματος υπό προϋποθέσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 37
Η ημερήσια περίοδος ανάπαυσης μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους ως εξής:
kok
3 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
2 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 9.
9 συνεχόμενες ώρες και αργότερα άλλες 2.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 38
Οι ώρες οδήγησης σε διάστημα μίας ημερολογιακής εβδομάδας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις:
kok
56 ώρες.
58 ώρες.
50 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 39
Σε περίπτωση δεύτερου οδηγού, κάθε οδηγός πρέπει να έχει ημερήσια περίοδο ανάπαυσης τουλάχιστον 9 ωρών εντός διαστήματος:
kok
21 ωρών.
24 ωρών.
30 ωρών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 40
Η μέγιστη διάρκεια εργασίας για δυο οδηγούς εντός οχήματος είναι:
kok
30 ώρες.
20 ώρες.
10 ώρες.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 41
Η «έξυπνη κάρτα» οδηγού μπορεί να χρησιμοποιηθεί:
kok
Από δύο οδηγούς για το ίδιο όχημα.
Από τον ίδιο οδηγό για δύο οχήματα.
Ως πιστωτική κάρτα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 42
Σε περίπτωση αστυνομικού ελέγχου ψηφιακού ταχογράφου, ο οδηγός πρέπει να παραδώσει:
kok
Τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή.
Φύλλο εκτύπωσης με τις σχετικές πληροφορίες.
Τη συσκευή του ταχογράφου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 43
Σε περίπτωση δύο οδηγών, ο οδηγός που δεν οδηγεί αλλά βοηθά στην πλοήγηση καταγράφεται στον ψηφιακό ταχογράφο στη θέση:
kok
«2ος οδηγός».
«Διαθεσιμότητα».
«Άλλες εργασίες».
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 44
Η μεταφορά μαθητών από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ. ή Ρ.Ο.Δ.Α.:
kok
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού.
Απαγορεύεται.
Επιτρέπεται μετά τη διενέργεια δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 45
Από την υποχρέωση χρήσης ζώνης ασφαλείας δεν εξαιρούνται:
kok
Οι έγκυες γυναίκες.
Άτομα που το ανάστημά τους είναι κάτω από 1,50 m.
Άτομα που το βάρος τους υπερβαίνει τα 120 kg.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 46
Η υιοθέτηση των αρχών της ασφαλούς φόρτωσης επιβατών και αποσκευών οδηγεί σε:
kok
Μεγαλύτερη φθορά στα μηχανικά μέρη του οχήματος.
Μεγαλύτερη ευστάθεια στο όχημα.
Αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 47
Η εξασφάλιση καταλύματος για την απόκρυψη λαθρομετανάστη:
kok
Επιβραβεύεται από τη χώρα προέλευσης του.
Τιμωρείται από τη χώρα προορισμού του.
Επιβραβεύεται από φιλανθρωπικές οργανώσεις.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 48
Μεταξύ των απαιτούμενων πληροφοριακών στοιχείων των επιβατών, που πρέπει να μεταβιβάζουν οι μεταφορείς στις Αρμόδιες Αρχές, δεν είναι:
kok
Η ημερομηνία γέννησης.
Η διεύθυνση κατοικίας.
Το σημείο διάβασης των συνόρων.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 49
Εντός ενός οχήματος, η εργονομία επιτελεί ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο:
kok
Στη διευκόλυνση της οδήγησης και στην ασφάλεια.
Στη συντήρηση του οχήματος.
Στην ευστάθεια του οχήματος.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 50
Από τα παρακάτω αντικείμενα, πιο κοντά στον οδηγό πρέπει να τοποθετούνται:
kok
Ο καφές και το νερό.
Οι χάρτες.
Τα γυαλιά ηλίου.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 51
Γενικώς, η σοβαρότητα των οδικών ατυχημάτων με εμπλοκή λεωφορείων -σε σχέση με αυτή των ix επιβατικών αυτοκινήτων- είναι:
kok
Ίση.
Μικρότερη.
Μεγαλύτερη.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 52
Εκτός κατοικημένων περιοχών, το προειδοποιητικό τρίγωνο τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον:
kok
20 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
50 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
100 m από το ακινητοποιημένο όχημα.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 53
Σε περίπτωση ακινητοποίησης του λεωφορείου λόγω μηχανικής βλάβης, ο οδηγός πρέπει να:
kok
Μην αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει.
Ενημερώνει τους επιβάτες για ό,τι συμβαίνει.
Αποκαλύπτει στους επιβάτες τι συμβαίνει μόνο σε περίπτωση που διατρέχουν άμεσο κίνδυνο.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 54
Σε περίπτωση ατυχήματος με τραυματίες, συνιστάται όπως:
kok
Τους μετακινήσετε άμεσα.
Τους κρατάτε ζεστούς.
Τους δώσετε άμεσα να πιουν αλκοόλ.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 55
Σε περίπτωση πυρκαγιάς, η σειρά των κατάλληλων ενεργειών είναι:
kok
Απομάκρυνση επιβατών, ειδοποίηση Αρχών, χρήση πυροσβεστήρα.
Απομάκρυνση επιβατών, χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών.
Χρήση πυροσβεστήρα, ειδοποίηση Αρχών, απομάκρυνση επιβατών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 56
Μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο της φιλικής δήλωσης κατόπιν συμφωνίας με τον άλλο οδηγό σε περίπτωση ατυχήματος με:
kok
Νεκρό.
Σοβαρό τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
Ελαφρύ τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 57
Τροφές πλούσιες σε ενέργεια που πρέπει να καταναλώνονται καθημερινό είναι:
kok
Τα δημητριακά, το ρύζι, τα μακαρόνια.
Τα τηγανητά και το αλάτι.
Το μοσχαρίσιο και το χοιρινό κρέας.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 58
Η ημερήσια διατροφή πρέπει να περιλαμβάνει οπωσδήποτε πέντε μερίδες:
kok
Φρούτων και λαχανικών.
Νερού.
Πουλερικών ή/και ψαριών.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 59
Γενικά παρατηρείται ότι οι οδηγοί που έχουν καταναλώσει οινοπνευματώδη ποτά:
kok
Υποτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Υπερεκτιμούν τις οδηγικές τους ικανότητες.
Έχουν ακριβή εκτίμηση των οδηγικών ικανοτήτων τους.
kok
button
TEST AYTOKINHTO
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
my top logo test drive
my top logo test drive
ΕΡΩΤΗΣΗ 60
Το άγχος είναι η αντίδραση του ανθρώπινου οργανισμού σε συνθήκες αυξημένης πίεσης και θεωρείται:
kok
Ασθένεια του σώματος.
Φυσική αντίδραση.
Ασθένεια του πνεύματος.
kok
button
Apotelestata test
Go Statistics
my top logo test drive
my top logo test drive
RESULTS-
ΕΡ
TR
ΕΠ
RESULTS
SECTION

Go Apotelesmata
Go Home Page
horizontal line
Oδηγός   Πρόσωπo τo oπoίo oδηγεί κάθε είδoυς όχημα ή ζώα μεμoνωμένα ή σε αγέλες και πoίμνια ή ζώα όταν χρησιμoπoιoύνται για έλξη, για τη μεταφoρά πρoσώπων ή πραγμάτων ή ίππευση.
Oδός   Oλόκληρη η επιφάνεια πoυ πρooρίζεται για τη δημόσια κυκλoφo ρία.
Ζώα   Tα κατoικίδια και σταυλoδίαιτα ζώα.
Technology Tips
Για περισσότερο από έναν χρόνο ακούμε ότι η Apple έχει δείξει το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία ενός ηλεκτρικού οχήματος, το οποίο μάλιστα θα είναι και αυτοκινούμενο. Γι αυτό το λόγο έχει επιχειρήσει να πάρει υπαλλήλους από υπάρχουσες αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο ίδιος ο Elon Musk έχει πει δημοσίως ότι η Apple έχει πλησιάσει τους υπαλλήλους της

Η Xiaomi έχει στα σκαριά ένα νέο phablet, για το οποίο διεξήγαγε online ψηφοφορία και οι χρήστες αποφάσισαν ότι θέλουν να ονομαστεί Xiaomi Max. Λίγες μέρες μετά διέρρευσαν δυο εικόνες που αναφερόταν ότι απεικόνιζαν το μπροστινό panel του μη ανακοινωμένου smarphone. Σήμερα για πρώτη φορά βλέπουμε render του Xiaomi Max. Παρατηρούμε τα λεπτά bezel γύρω

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Sharp έγινε η εταιρία που έφερε στην αγορά την πρώτη 85 ιντσών τηλεόραση 8Κ, με τσουχτερή βέβαια τιμή, περίπου 140000 δολλάρια. Οι Oλυμπιακοί αγώνες της Βραζιλίας θα είναι η πρώτη ευκαιρία για τους κατόχους της, να απολαύσουν 8Κ υλικό. Λίγοι θα είναι οι τυχεροί που θα απολαύσουν για πρώτη φορά εικόνα

H κρυπτογράφηση και κατά συνέπεια η ασφάλεια των συνομιλιών, αρχίζει να γίνεται για μεγάλο μερίδιο του κόσμου προϋπόθεση για την χρήση messenger apps. Έτσι, μετά το Τelegram και το WhatsApp, ήρθε η σειρά του Viber να ανακοινώσει πλήρη end to end κρυπτογράφηση. Με τον ανταγωνισμό να έχει μεγαλώσει και τις υπόλοιπες εταιρίες να προσφέρουν ήδη

Η Xiaomi έχει καταφέρει να εντυπωσιάσει με τα κινητά που κυκλοφόρησε, έγινε μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες startups και κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της κινέζικης αγοράς. Όμως δεν θέλει να περιοριστεί μόνο στα smartphones. Από το 2014 ακούγονται οι πληροφορίες ότι θα λανσάρει δικό της laptop. Φαίνεται ότι ο Κινέζος βρίσκεται πιο κοντά από