ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πλέον για την απόκτηση άδειας οδήγησης Λεωφορείου για επαγγελματική οδήγηση (για λογαριασμό άλλου προσώπου ή φορέα) θα πρέπει απαραίτητα να έχει και το πιστοποιητ...
TESTDRIVER.GR