ΔΙΑΜΗΚΕΙΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΩΝ

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive  

Συνεχής γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που λειτουργεί ως οριογραµµή

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive  

Συνεχής µονή ή διπλή γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις κυκλοφορίας και απαγορεύει την υπέρβασή της.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive

∆ιακεκοµµένη γραµµή στον άξονα της οδού, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και επιτρέπει το προσπέρασµα.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive

Μικτή γραµµή στον άξονα της οδού, αποτελούµενη από µία συνεχή και µία διακεκοµµένη γραµµή, που διαχωρίζει τις αντίθετες κατευθύνσεις και ρυθµίζει ανάλογα το προσπέρασµα.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων ίδιας κατεύθυνσης, που χαράσσονται σε οδούς µε πολλαπλές λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιακεκοµµένη γραµµή διαχωρισµού λωρίδας επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης, που διαχωρίζει τις εν λόγω λωρίδες από την κυρίως οδό, και έχει πυκνότερη διάταξη από τις συνήθεις διακεκοµµένες γραµµές των προηγούµενων περιπτώσεων.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιακεκοµµένη γραµµή προειδοποίησης, σε προσέγγιση διπλής ή συνεχούς γραµµής, ή σε άλλο τµήµα της οδού µε ιδιαίτερο κίνδυνο, και έχει ακόµα πιο πυκνή διάταξη.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιπλές διακεκοµµένες γραµµές διαχωρισµού λωρίδων, όταν η κατεύθυνση σε αυτές δύναται να αντιστραφεί.

ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

Συνεχής γραµµή κάθετη στη λωρίδα κυκλοφορίας, που λειτουργεί ως γραµµή στάσης.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιακεκοµµένη γραµµή κάθετα στη λωρίδα κυκλοφορίας, που επιβάλλει παραχώρηση προτεραιότητας (π.χ. σε ισόπεδους κόµβους).

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

∆ιαγραµµίσεις διαβάσεων πεζών.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

Γραµµή αποτελούµενη από τετράγωνα ή παραλληλόγραµµα σύµβολα, σε διαβάσεις ποδηλατιστών.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive 

Παράλληλες λοξές συνεχείς γραµµές, που υποδηλώνουν επιφάνεια αποκλεισµού επάνω στο οδόστρωµα.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   

Τεθλασµένη γραµµή στο άκρο του οδοστρώµατος, που απαγορεύει τη στάθµευση.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive

Συνεχής ή διακεκοµµένη γραµµή, είτε για διαχωρισµό λωρίδας αποκλειστικής κίνησης οχηµάτων, είτε κίτρινου χρώµατος στο άκρο του οδοστρώµατος για περιορισµό στάσης και στάθµευσης.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive 

Βέλη εκτροπής ή επιλογής λωρίδας.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive 

Αναγραφές λέξεων στο οδόστρωµα, όπως STOP, BUS, TAXI κλπ.

ευκολο δωρεαν testkok test drive   ευκολο δωρεαν testkok test drive 

∆ιάφορα σύµβολα ή σχήµατα, όπως ποδήλατο, λεωφορείο, σύµβολο για ΑΜΕΑ, ή τρίγωνα, ρόµβοι κλπ., αντίστοιχα.

ευκολο δωρεαν testkok test drive    

∆ιαγραµµίσεις χώρων στάθµευσης.

ευκολο δωρεαν testkok test drive    

Πλέγµα διαγώνιων γραµµών σε ισόπεδους κόµβους.

ευκολο δωρεαν testkok test drive    

Σύµβολα πινακίδων κυκλοφορίας επάνω στο οδόστρωµα, από ειδικές µεµβράνες, τα οποία επαναλαµβάνουν αντίστοιχα σήµατα πινακίδων.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Θα χαρούμε να μάθουμε από τις παρατηρήσεις σας.

...
Παρουσιάστηκε σφάλμα κατά την αποστολή του email, παρακαλούμε προσπαθηστε ξανα!
Το μήνυμά σας στάλθηκε με επιτυχία. Ευχαριστούμε!
Αποστολη