ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Πλέον για την απόκτηση άδειας οδήγησης Φορτηγού για επαγγελματική οδήγηση σε φορτηγό (άνω των 3500kg) θα πρέπει απαραίτητα να έχει και το πιστοποιητικό ΠΕΙ.
TESTDRIVER.GR